Procházky jsou zaměřené na setkání s hudební tradicí města a navazují na loňské úspěšné komentované prohlídky. Bude možné si prohlédnout zajímavá místa spjatá s hudbou a připomenout si osobnosti, které ovlivnily hudební historii nejen Jindřichova Hradce. Během prohlídek zazní i hudební ukázky typické pro jednotlivá historická období.

Návštěvníci si vychutnají zajímavou akustiku v unikátním hudebním pavilonu Rondelu, ale navštíví i speciální místnost pro hudebníky ve sklepním prostoru.Zajímavá bude jistě i hudební ukázka u umělé jeskyně, nazvané grota, v zámecké zahradě. Budou slyšet i tóny městského trubače, který opět po několika dlouhých letech oživí svojí hudbou městskou věž. Během prohlídky lze vystoupat i na kůr hlavního kostela a poodhalit tajemství varhan. Střípky zajímavostí ze života slavných hudebníků budou prozrazeny v kapli sv. Maří Magdaleny.

Začátek procházek je na III. nádvoří jindřichohradeckého hradu a zámku. Vstupné je 70 Kč a vstupenky jsou k dispozici v pokladně kulturního domu Střelnice a on-line na www.kultura.jh.cz.

Město Jindřichův Hradec