Bledule patří mezi jednu z rostlin, která je spojena s příchodem jara. Proč o ní hovořit uprostřed chladné zimy? Snad proto, že právě v tomto čase lze pro společenství křehkých květů něco udělat. V řečickém prameništi pod silnicí směrem na Mysletice se této bylině daří a letos proběhl již v pořadí 2. úklid této lokality, jehož přínos oceňuje i Agentura ochrany přírody a krajiny České Budějovice.

Před dvěma roky divadelní spolek Ředidlo spolu s místními občany zorganizoval úklid olšiny. Místní odstranili náletové dřeviny, posbírali odpadky v blízkosti silnice a otevřeli kolemjdoucím zajímavý pohled nejenom na bleduliště, ale i do volné krajiny. Letos se podařilo přibrat a vyčistit další část zamokřených pozemků. Právě chladné lednové počasí umožnilo práce v mokřině, protože stačí jen pár dnů oblevy a z půdy vyrazí řemenité listy následované poupaty bílých květů. Sníh vystřídá záplava bílých zvonečků bledule jarní. Pokud budete mít tudy cestu, zastavte se a můžete se radovat z pohledu na ně, i když se do vás bude opírat studený vítr…

Zdeňka Svobodová