Malá ale pěkná zoo a bezvadní zaměstnanci, s kterými se dá popovídat a vyzvědět určité zajímavosti o zvířatech. Samozřejmě jako všude kolem zvířat dnes převládají jako zaměstnanci děvčata. 
Zoo má rozlohou 10 ha, nacházejí se mezi obcemi Dolní a Horní Pěna u Jindřichova Hradce a navštšvníci v ní najdou přes 100 druhů zvířat.

Jiří Kvasnovský