Přijďte na speciální vánoční prohlídky svátečně nazdobených schwarzenberských zámeckých pokojů. Ty se konají vždy od čtvrtku do neděle od 10 do 15 h, a to až do poslední adventní neděle 19. prosince.  

Speciální kostýmované prohlídky se letos o Vánocích s ohledem na covidovou situaci nekonají.