Přítomni slavnostnímu setkání byli starosta města Jan Váňa, dále pak místostarostka Jana Grammetbauerová a místostarosta Petr Werner. Čestnou stráž u památníku drželi zástupci Sdružené baráčnické obce Vitoraz, oddíl Poutníci ze Střediska Rožmberská růže Třeboň, organizace Junák-Český skaut. Slavnostní program zahájil Korunovační fanfárou Jiřího Ignáce Linka Soubor zobcových fléten ZUŠ Třeboň pod vedením pana Petra Gramana. O další hudební program se postaral pěvecký sbor Pěslav Ozvěna pod vedením paní Mgr. Jany Polčákové. Zazněla také státní hymna. Slavnostní slovo pronesl místostarosta Petr Werner. Pěvecký sbor Pěslav-Ozvěna zazpíval skladbu Cum de core a písně Kdyby byl Bavorov, O hřebíčku zahradnický a Okolo Třeboně. Nakonec vystoupil Soubor zobcových fléten ZUŠ se skladbami klasických i moderních autorů.pod vedením pana Petra Gramana.