Po útlumu výuky kvůli pandemii Covid-19 se v září 2021 opět rozběhla výuka ve standartní nabídce: přednáškový cyklus na dané téma, angličtina a němčina pro život v několika úrovních, trénink paměti pro každý den i věk a rekondiční cvičení pro seniory.

V zimním semestru proběhl v garanci Knihovnického informačního centra fakulty přednáškový cyklus „Výuka a vzdělávání v Jindřichově Hradci v proměnách staletí aneb Zpátky do lavic“ a v letním semestru na téma „Po stopách osobností managementu v regionu“. Matkou myšlenky byla Mgr. Věra Kubátová, podařilo se jí sestavit skvělý tým lektorů z řad partnerů Fakulty managementu, za což jí patří velký dík.

Na přednáškovém cyklu spolupracovali tito partneři Fakulty managementu: Muzeum Jindřichohradecka, Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení správy fondů a sbírek Jindřichův Hradec, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Spolek přátel historie jindřichohradeckých lesů a rybníků, Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, Základní umělecká škola Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.

Studium U3V je příjemným rozptýlením a relaxací v každodenním životě. S chutí se vrací po letech do prostředí školních lavic a přednáškových sálů a vzpomínají, jaké to bylo, když ve škole začínali.

Alena Bindrová

Díky za vzdělávání pro třetí věk

Celoživotní vzdělávání je koření, které ochucuje život. Univerzita třetího věku, která probíhala v akademickém roce 2021/22 na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci, umožnila toto vzdělávání 120 zájemcům z Jindřichova Hradce a okolí, kterým byly 16. května tohoto roku slavnostně předány pamětní listy v moderní fakultní aule.

A s čím se účastníci U3V měli možnost seznámit? V zimním semestru se témata týkala rozvoje školství na Jindřichohradecku, v letním semestru se lektoři věnovali vzniku a rozvoji zdejšího podnikání, firmám a podnikatelům, kteří tady působili. V úvodu přednáškového cyklu promluvila Věra Kubátová o počátcích podnikání na Jindřichohradecku, Mojmír Sabolovič přiblížil historii i současnost oboru management. Michal Kotyza prezentoval historii jindřichohradeckého rybnikářství a provedl posluchače po stopách lesnického rodu Wachtelů. Inspirativní postavu JUDr. Karla Jičínského, manažera ve službách rodu Černínů, představila Stanislava Nováková. O proslulých uměleckých textilních dílnách Marie Teinitzerové hovořil a jejich tvorbu v doprovodné prezentaci ukázal Jakub Valášek. Posluchače zaujaly také informace Martina Vaňka z přednášek o fotografu Liškovi. O vydavateli a knihtiskaři Aloisovi Josefovi Landfrasovi, který byl prvním starostou jindřichohradecké samosprávy, promluvila Štěpánka Běhalová, živnostníky a obchodníky na Jindřichohradecku na přelomu 19. a 20. století, Lannu, Hardtmutha a Bobelle na základě zpracované prezentace Heleny Hálové prezentovala Marta Léblová. Nebylo vynecháno ani rozsvícení Jindřichova Hradce od slavného Františka Křižíka, s nímž nás seznámila Stanislava Nováková. Sabina Langerová dala nahlédnout do obchodu U Langrů s překvapivě početnými fotografiemi a provedla účastníky po Stezce průmyslu v Jindřichově Hradci.

Organizátoři U3V, Mojmír Sabolovič, proděkan pro vnější vztahy, Věra Kubátová, vedoucí knihovny Fakulty managementu a Alena Bindrová, koordinátorka U3V, také pečlivě naplánovali na 9. května exkurzi U3V do Českých Budějovic. Účastníci zájezdu si prohlédli novobarokní vilu podnikatelské rodiny Hardtmuthů, Lannovu loděnici, Lannův rodný domek a malé Muzeum koněspřežky. Na závěr příjemného, dojmy nabitého dne podnikli všichni zúčastnění malou vyjížďku po soutoku Vltavy a Malše.

Podnikání na Jindřichohradecku účastníky zaujalo, jména a místa jim nebyla cizí, mnozí si připomněli své předky, kteří s těmito průkopníky zdejšího podnikání spolupracovali. Také velmi detailně připravený výlet do Českých Budějovic všichni absolvovali se zájmem i s vděčností fakultě za možnost se do hlavního města Jihočeského kraje nejen podívat, ale hodně se o jedné z jeho podob, té podnikatelské, dozvědět.

Z rozhovorů se studenty "třetího věku" vyplývá, že jim U3V přináší nejen zajímavé poznatky, ale také společenská setkání, rozhovory a podněty k přemýšlení, jehož výsledky někteří vložili do odevzdaných prací na téma podnikání. Doufejme, že i téma v zimním semestru následujícího akademického roku, týkající se orientace v dnešní husté nabídce informací i dezinformací, bude pro "třetí věk" přitažlivé.

Marie Fronková