Tento prastarý obyčej se stal náplní Smrtné neděle, kdy obyvatelé vsi Hamr u Chlumu u Třeboně vynesli její symbol Moranu ke Koštěnickému potoku, který protéká její severní částí.

Starosta sboru dobrovolných hasičů v Hamru Jan Pumpr předčítal při průvodu vsí zápisy ze starých kronik o způsobech loučení se s vládou Zimy nejen v českých zemích. Když průvod v čele s dětmi nesoucími tento symbol vlády končícího ročního období došel k mostu nad vodním tokem, byla Morana vhozena do jeho proudu se slovy "Morano, už pokoj nám dej a do Hamru se již zpátky nevracej. Děti také do vody za odplouvající Moranou vhodily její malé ztvárnění, vyrobené z papírových ubrousků a pořádající členové SDH Hamr je za jejich aktivní účast odměnili sladkými lízátky. Všichni se již těšíme na hezké počasí a vůni kolem všudypřítomného jara.