I když počasí ještě půl hodiny před začátkem slavnosti nevěstilo žádnou pohodu, neboť celé odpoledne poprchávalo, sešlo se na 17. hodinu před budovou obecního úřadu v Hamru slušné množství dětí s rodiči a připravenými lampiony.

Program oslav uvedla krátká ukázka ze života sv. Martina od jeho dětství, přes snahy otce určit jeho budoucnost ve vojenské službě, ale s touhou sv. Martina po životě bez násilí, ve službě lidem, kterou podporovala jeho matka. Sv. Martin v ukázce nastoupil nakonec do vojenské služby dle přání otce, ale necítil se být v ní šťastný a když se jednou vracel z bitvy podaroval u brány města polovinou svého pláště mrznoucího chudáka. Měl z tohoto svého činu upřímnou radost, kterou znásoboval úsměv obdarovaného nuzného.

Rozhodl se opustit vojenskou službu a vstoupit do služby křesťanském řádu pro potřeby prostého lidu. Měl v noci sen, kdy mu Ježíš děkuje, že oděl mrznoucího chudáka s tím, že to vykonal právě pro něho. Ráno zjistil sv. Martin, že je jeho plášť opět celý a pochopil ten sen.

Lidé v jeho okolí, když jim stále pomáhal, staral se o ně ho chtěli prohlásit za biskupa a on se přitom schoval do křoví, z kterého vylétly kejhající husy a Martina prozradily. V tom jsou atributy sv. Martina příchod zimy - odění mrznoucího, bílý kůň a husy, které způsobily jeho prozrazení a tak nástup do služby potřebným.

Po ukončení hraného příběhu si všichni zazpívali písničku o sv. Martinovi, ochutnali nové Svatomartinské víno ve všech jeho druzích a vydali se k hasičské klubovně ve světelném lampionovém průvodu, Tam již na stolech voněly naservírované pečené husy, polévka pro zahřátí a také řízečky společně se Svatomartinským vínem pro dospělé a chutným ovocným čajem pro děti. Všichni srdečně hodovali a děti na závěr nakreslily sv. Martinovi obrázky z dnešní oslavy svátku tohoto světce, který rozehřál jejich srdce, ale i bříško.

Za pořadatele SDH Hamr a farnost Chlum u Třeboně Jan Pumpr