Dne 22. května se konala pohádková stezka pro děti. Akci zajišťovala Obec Písečné ve spolupráci s Mateřskou školou Písečné. Děti byly nadšeny z prožitého odpoledne. Moc se jim to líbilo. Velký dík pořadatelům a hlavně zastupitelce Janě Závodské.

Lenka Sigmundová