Na programu byla hra pro děti. V areálu mohli návštěvníci relaxovat, čerpat energii, klást dotazy a potkávat se s lidmi. V sobotu je hned dvakrát čekala komentovaná prohlídka zahrady. Na workshopu si uvázali květinový věneček do vlasů a zkusili malovat akvarelem. Večer koncertovala místní vokální skupina x-tet. V neděli bylo na řadě vázání kytice a komentovaná prohlídka zahrady.