Před dvěma lety se v poslechovém sále sešla parta lidí, dříve narozených, a společně navštěvovali poutavé videopřednášky o historii našeho státu a umění středověké Itálie.

Mohli jsme se dostat na poutavá místa, kam se normální návštěvník nedostane, a ještě k tomu s poutavým zajímavým komentářem přednášejících profesorů. Po přednášce následoval společně prováděný test a každý si uvědomil, jaké je už zapomínání v našem věku.

Doma si na svém PC mohl každý po přihlášení test vyplnit i případně opravit 6 testů a jeden celkový na závěr příslušného semestru. Tak jsme studovali a najednou jsme měli 6 semestrů hotových a 15. ledna jsme se rozjeli do Prahy do Auly České zemědělské univerzity na slavnostní promoci. Vše proběhlo perfektně, připraveno prostě na jedničku, důstojná promoce a pro mnohé to byl životní zážitek, že jsme studium úspěšně zvládli. Sešli se tam lidé z celé republiky a přátelská atmosféra všech studentů byla plně na místě.

Poděkování zaslouží kolektiv pracovníků Městské knihovny v Jindřichově Hradci za přípravu a péči o nás, studenty a studentky, teplíčko a dobré pohoštění s kávičkou, děkujeme zvláště paní Olze Švecové za pěkný vztah k nám všem. Mnozí z nás budou pokračovat dále ve studiu, co nám budou síly stačit.

Zveme tímto další zájemce o rozšíření znalostí do pěkné atmosféry při studiu. Na www stránkách knihovny získáte patřičné informace a těšíme se na vás. Studujeme dále…

Nový semestr Virtuální univerzity třetího věku začíná ve čtvrtek 6. února od 9.00 hodin v poslechovém sále knihovny. Posluchači si budou moci vybrat ze dvou kurzů nebo studovat oba najednou.

Přednášky se uskuteční pravidelně jednou za 14 dní. První kurz Leonardo da Vinci (1452-1519): renesanční uomo universale bude věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný, se posluchači přesvědčí v šesti video-přednáškách, které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. Druhý kurz na téma Čínská medicína v naší zahrádce bude začínat v 11.00 hodin. Zveme všechny zájemce, aby se přišli podívat na první nezávaznou hodinu.

Vladimír Boháč