V hodinách biologického semináře se učili o globálních problémech současného světa a zjistili, že velká část problémů souvisí s klimatickými změnami. Položili si otázku: Jak můžeme pomoci my? Nad návrhem vysazovat stromy panovala velká shoda. V lokalitě pod školní přírodní učebnou je plánován park Sira Nicholase Wintona, je to místo bývalé skládky sutě a stavebního materiálu, které špatně zadržuje vodu.

První fáze rekultivace – zatravnění již proběhla před několika lety a žáci se rozhodli pokračovat dalším krokem a vysadit dřeviny. Při plánování výsadby využili projektovou dokumentaci zahradní architekty paní Ing. Cimbůrkové a vybírali doporučené dřeviny. Výběr upřesnili vhodnými odrůdami, které měly splňovat 2 kritéria: původní odrůdy a odrůdy odolné náročným klimatickým podmínkám. Všichni žáci 2.stupně školy s nadšením pomáhali připravit pozemek na výsadbu stromů a keřů. Samotná výsadba byla realizována 22.4. na Den Země. Bylo vysazeno 24 keřů nebo mladých stromků. K výsadbě přizvali mladší spolužáky ze 6.třídy, kteří nejen pomohli s výsadbou, ale převzali pomyslnou štafetu a budou pečovat o stromky v dalších letech. Velkou oporou žákům při plánování i výběru výsadby byl pan Pflug, který navrhoval i přírodní učebnu školy.

Všichni ve škole doufáme, že se podaří zrealizovat i následné fáze budování parku, který se stane místem, připomínajícím soucit a lidskost v těžkých chvílích našeho národa, čin Sira Nicholase Wintona. Zároveň vzniká místo vhodné k rekreaci, kde bude příjemné mikroklima. Park se stává lokalitou zadržující vláhu a místo, které bude nabízet osvěžení nejen stínem, ale i dozrávajícím ovocem. Plody a květy využijí i volně žijící živočichové a tak se park postupně stane útočištěm mnoha druhů bezobratlých, ale i ptáků a savců.

Na výsadbu dřevin se nám podařilo získat peníze z projektu 1Planet4All – Mládí chrání klima nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Projekt byl finančně podpořen z prostředků EU.

Dana Horázná