Škola naruby - letošní ročník tohoto celorepublikového projektu na podporu čtení a čtenářství byl 17. května slavnostně ukončen pro prvňáčky ze 4. základní školy. Závěrečného programu na pobočce knihovny Vajgar se účastnila jako host paní Romana Albrechtová ze ZOO Na Hrádečku, která tematickým odborným výkladem a ukázkou živých zvířátek přispěla k obohacení slavnostního čtení dětem o zvířátkách od spisovatele Petra Horáčka. Do „naruby“ deníčků pro děti a rodiče, které mají podobu žákovské knížky, dostalo 35 prvňáčků velkou pochvalu a každý si domů odnesl svůj čtenářský balíček s časopisem a rébusy. Následně 27. května byl projekt slavnostně ukončen také pro prvňáčky z 5. základní školy. Závěrečné setkání s dětmi navštívil spisovatel, hudebník a pedagog Marek Šolmes Srazil, který prvňáčky zapojil do veselého programu, zpěvu a tance. Na závěr děti získaly na památku Šolmesův autogram a velkou pochvalu za celoroční čtení.

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka je další celostátní projekt na podporu dětského čtení, do kterého je knihovna dlouhodobě zapojena. Ve školním roce 2021/2022 se ho účastnili prvňáčci ze 2. ZŠ. V průběhu projektu se žáci formou besed seznamovali s knihovnou. Plánované květnové setkání se spisovatelem Markem Srazilem bylo z důvodu nemoci přesunuto na náhradní podzimní termín. Závěrečné složení slavnostního čtenářského slibu v knihovně bylo pro prvňáčky uspořádáno 17. června a následně 24. června také pro děti z předchozího ročníku projektu (1. ZŠ).

Batoláci - v úterý 7. června proběhlo na dětském oddělení centrálního pracoviště závěrečné dopoledne pro batoláky (děti do 3 let) a jejich maminky pod vedením lektorky Mgr. Michaely Kučerové. Oblíbená setkání, která zahrnují čtení a zpívání s využitím dětských knih z fondu knihovny, pohybové a další zábavné aktivity, byla zatím naplánována do konce školního roku.

Lesy a příroda kolem nás – naši mladí čtenáři se v letošním roce zapojili do již dvanáctého ročníku této výtvarné soutěže. Výstava v prostorách knihovny proběhla v březnu a dubnu. Po jejím ukončení byly vybrané práce odeslány do krajského finále v Českých Budějovicích, ve kterém v daných kategoriích uspěly naše čtenářky Šárka Hrádková a Nela Hynková. Vítězům soutěže gratulujeme!

Tomáš Dosbaba