Dnešní cesta byla doopravdy jen poblíž Strakonic. Začala u božích muk před Starým Dražejovem a křížkem na křižovatce na Virt. Na návsi obce, jež byla součástí Střely (první písemná zmínka je z roku 1543). V roce 1919 obec spravuje držitel Střely Jindřich Libštejnský. Za války v roce 1664 jsou zde ubytováni vojáci wachtmistra se sedmnácti koňmi a obyvatelé byli povinni zajistit jim stravu a nápoje. Za den spotřeboval jeden 1,5 libry masa, 3 libry chleba a wachmistr 1 husu, 1 slepice a koně 32 litrů ovsa. V roce 1860 zde bylo 53 domů a 413 obyvatel.
Před kapličkou je křížek a vedle pomník padlých ve válce a na konci obce boží muka. Po cestě zpět jsem odbočil na ves Virt založenou v roce 1782 jako Virtoves hospodářským úředníkem ze Střely Josefem Wirtem. Roku 1860 je zde 15 domů a 119 obyvatel na návsi u hřiště stojí kaplička.
Dál má cesta vedla na Střelu, kde na začátku stojí stará sýpka a za ní kaplička. Původní hrad zde byl ve 13. století vystavěn některým z Bavorů ze Strakonic. Na jeho místě postavili jezuité v roce 1720 nový zámek. V erbu je modrá šipka, bílé šípiště s červeným peřím ve zlatém štítě. U zámku je kaple sv. Jana Křtitele. V roce 1318 přešel statek na Blehu ze Střely po té na jeho syny Bleha, Dobeše a Zdeňka. V roce 1557 zde přenocoval Vilém z Rožmberka. V roce 1622 je zde Jindřich Libštejnský z Kolovrat a to k statku patří zámek, poplužní dvůr, ovčín, pivovar, mlýny a rybník. V té době se zde pěstoval i chmel.
Vydávám se zpět na Nový Dražejov se zastávkou na Myslivně a u Otavy.

Jan Malířský