Program v Liberci byl velmi bohatý a pomáhá studentům ve zdokonalování se v svém oboru. „Naši žáci získají nový rozhled, inspiraci pro svou tvorbu, seznámí se s používanými materiály a v Preciose také poznali technologii zdobení oděvů,“ uvedla zástupkyně ředitele Petra Eliášová. Tyto nové poznatky studentům prospívají, a někteří z nich to dotáhli velmi daleko, třeba až do špičkových pražských salónů.

Exkurzi ve výrobním závodě Preciosa Ornela v Desné u Jablonce nad Nisou absolvovali studenti nejdříve. V prvním závodě viděli výrobu rokajlu, což jsou české rokajlové perličky, které mají přesný tvar a jsou vhodné pro vyšívání, háčkování nebo tkaní. Ve druhém závodě pak výrobu kamínků nepravidelných tvarů. Exkurze v Preciose byla zajímavá a umožnila studentům vhled do dalšího uměleckého řemesla, které lze říci je nedílnou součástí oděvního průmyslu.

V odpoledních hodinách se studenti přesunuli do Severočeského muzea v Liberci, kde shlédli expozici Krása a užitek. Tato výstava představuje chronologický vývoj evropského uměleckého řemesla. a životního stylu středních a vyšších společenských vrstev od antiky přes středověk až po současnost. Představeny jsou i vlivy orientálních kultur na evropské umělecké řemeslo. Prohlídka byla komentována průvodcem a studenti dostali také za úkol seřadit jednotlivá slohová období chronologicky za sebou a uvést příklad nějakého artefaktu příslušné doby. Výstava v Severočeském muzeu byla přínosem pro studium předmětu Dějiny výtvarné kultury a rozšířila znalosti studentů z tohoto oboru.

Druhý den se třeboňští studenti již potřetí zúčastnili soutěže Oděv a textil. Žáci třetího a čtvrtého ročníku soutěžili celkem se třemi kolekcemi v kategoriích Ze starého nové, Zdobení oděvů a Pocta Vivienne Westwood. I když tentokrát přijeli bez medailí, tak pro ně samotná účast v soutěži byla zdrojem dalších zkušeností a inspirací pro tvorbu modelů.

Jan Ziegler