Naším cílem před pár týdny byla přírodní rezervace Červené blato, rašeliniště kde se těžila rašelina od r 1910. V r. 1953 zde byla zřízena rezervace, kde rostou vzácné borovice Blatky, suchopýr pochvatný a rojovník bahenní. Pět kilometrů dlouhá naučná stezka vede po dřevěných chodnících, kterou jsme prošli a pokochali se nadměrnému květenství suchopýru. Rojovník bahenní ještě nebyl v plném květu. Návštěva byla velmi příjemná.

Marie Kadlecová