Farář Karel Janů ze Slavonic pro nás měl krásné povídání o adventní době. Děti z Písečné zazpívaly koledy a potom se slavnostně rozsvítil vánoční strom. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizování předvánoční slavnosti.

Lenka Sigmundová