Už za pár měsíců se lidé budou moct obdivovat nově odhalené kráse. Ke konci se chýlí čtyři roky trvající práce na odkryvu a restaurování nástěnných maleb a mobiliáře v kostele Čtrnácti svatých pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani. Z několika restaurátorských ateliérů se do kostela postupně vrací obnovený mobiliář.

„Práce se teď přesunuly do hlavní lodi kostela, restaurátoři pracují na opravách kazatelny a oltářů,“ uvedl správce františkánského kláštera Petr Liebscher s doplněním, že tato fáze potrvá zhruba do konce roku. „Z pražského ateliéru se vrátí obrazy, které jsou součástí barokních oltářů, zrestaurované lavice, zpovědnice a už máme zpět raně barokní kovanou mříž a dveře. Na přelomu zimy a jara vše budeme kompletovat,“ doplnil správce. Jako poslední se do kostela vrátí obnovené varhany, které bude možné ladit až za teplejšího počasí.

Některé kusy mobiliáře se ale oproti původnímu předpokladu nevrátí na původní místo. Týká se to například barokního oltáře v jižní lodi. Přednost dostala nástěnná malba z roku 1614, odhalená ve stěně za ním.

„Jejím motivem je stigmatizace svatého Františka z Assisi, která je kompozičně doprovázena několika dalšími svatými: Klárou, Vavřincem, Jiřím, který bojuje s drakem, a Anežkou Římskou,“ nastínil Lukáš Gavenda, historik muzea, které sídlí ve františkánském klášteře. „Malba dostala přednost před oltářem kvůli kontextu a celistvosti okolních ploch, na kterých se odhalovaly malby ze stejné doby,“ doplnil. Usnesla se tak komise složená z památkářů, muzejníků, vedení města a Biskupství litoměřického jakožto investora.

Oltář ale bude v Kadani nadále k vidění. „Umístíme ho do boční kaple sv. Kříže. Je to kompromis, protože ho nevrátíme zpět na místo, ale ani ho neschováme do depozitáře,“ zmínil správce kláštera.

Další oltář, který je v severní lodi a v zádech má nově odhalený výjev Krista ve vinném lisu ze začátku 17. století, oproti tomu může zůstat, protože jeho podstatná část se s malbou nepřekrývá.

Překvapující rozsah maleb

Komise měla při posuzování toho, co bude v kostele přiznáno a co skryto, těžkou práci. „Dochází tam ke kolizi barokního mobiliáře z druhé poloviny 17. století a nástěnných maleb ze začátku 17. století,“ uvedl historik s dovětkem, že dosud nebyly ve společném prostoru k vidění pohromadě.

„Překvapující a unikátní na malbách je jejich rozsah, a že se jimi vracíme o čtyři sta let zpět,“ poznamenal historik, který současně upozornil na prolínání tří stylů v prostoru historického komplexu. „Celkový dojem, který působí na návštěvníka, vytváří gotická architektura, renesanční výmalba a barokní mobiliář,“ podotkl.

Obnova kostela ve františkánském klášteře měla být kompletně dokončená letos, posouvá se ale o půl roku. Zdržely ji hlavně vícepráce týkající se nových nálezů. Například šlechtických náhrobků a reliéfů.

Otevření je plánováno na jaro. Do té doby proběhne skenování všech děl, která budou opět skrytá mobiliářem. Jejich snímky, záznamy z restaurátorských prací a informace s ikonografií si návštěvníci budou moc procházet na tabletech v kostelních infostáncích.

Celkové náklady na restaurátorské práce a stavební úpravy kostela dosahují 54 milionů korun, Biskupství litoměřické ale získalo dotaci 52 milionů z evropských zdrojů.