Na tratích v metropoli se poprvé objevily už v 60. letech minulého století. Řeč je o vozech Tatra T3, které si pro svou dlouhověkost vysloužily přídomek „nesmrtelné.“

Dopravní podnik hl. města Prahy (DPP) s nimi přitom počítá i do budoucna. Rozhodl se je zmodernizovat. Nově se z nich stanou nízkopodlažní spoje. V rámci rekonstrukce dostanou novou skříň a elektrickou výzbroj. Proměna 65 vozů vyjde na 300 milionů korun.

Nízké náklady

DPP se rozhodl pro netradiční postup. Z tramvají na rekonstrukci vytěží původní elektrickou výzbroj a tu nechá celkově opravit za využití nových komponent.

„Přestože bylo původně počítáno s tím, že jejich životnost v provozu bude 16 let, v praxi se ukázalo, že vydrží výrazně déle, a to při velmi nízkých údržbových nákladech,“ uvedl Miroslav Opa, výkonný ředitel společnosti Cegelec, která rekonstrukci provede.

„Půjde z velké části o novostavbu, protože chceme zaručit, aby výzbroj mohla opět v provozu spolehlivě sloužit další zhruba dvě desítky let,“ dodal.

DPP už v minulosti nechal rekonstruovat na typ T3R.PLF celkem 35 svých tramvají, které vznikaly svého času jako modernizace původních vozů T3.

U nich byla vyhodnocena jako neekonomická oprava původní vozové skříně. Místo opravy byla použita zcela nová vozová skříň s nízkopodlažní částí. Designové křivky původního provedení tramvají T3 byly z velké části zachovány. Tramvaje mají přezdívku „wany“.

Pro Lipsko i Manilu

Celková repase a výroba elektrických výzbrojí pro 65 dalších tramvají T3 bude probíhat přímo v Praze, kde má Cegelec své zázemí.

Historie firmy je úzce provázána s někdejším závodem ČKD Polovodiče, z něhož vydělením na počátku 90. let vznikla. V současné době Cegelec pracuje na zakázce na elektrická zařízení pro nové tramvaje v Lipsku nebo modernizaci tramvají pro filipínskou Manilu.

Na nočních linkách

Plán na modernizaci nesmrtelných vozů schválilo ještě předloni na jaře dřívější představenstvo, vypsání soutěže ale nakonec znovu potvrdilo stávající vedení firmy. DPP záměr vysvětluje tím, že nechce na noční linky nasazovat větší a modernější tramvaje 14T nebo 15T.

Při předpokládané životnosti kolem dvaceti let tak lze očekávat, že tramvaje vycházející z T3 budou jezdit po Praze ještě v polovině tohoto století.

DPP se pro modernizaci tramvají T3 rozhodl, aby splnil podmínku nízkopodlažnosti i na nočních linkách. Proměna starých tramvají vyšla DPP jako nákladově nejefektivnější.