Archeologové ho našli díky tomu, že zrovna probíhaly výkopové práce, související s výstavbou schodiště a výtahu. „Doufali jsme, že se něco najde, ale nevěděli jsme, co to bude,“ usmála se starostka Miroslava Švaříčková a dodala: „Předpokládáme, že se v zemi nachází ještě jeden erb, případně další kamenné artefakty.“

Podobné objevy jsou přitom na Vysočině vzácností, potvrdila Deníku Ilona Ampapová z telčského pracoviště Národního památkového ústavu. „V poslední době jsme nezaznamenali nález podobného typu. Většinou se setkáváme s druhotně použitými kamenickými prvky ve zdivu, nebo s nálezy starých maleb či původních omítek při operativních průzkumech,“ zmínila.

Nebyl to přitom první nález. Pod sýpkou, která je od roku 2016 kulturní památkou, se již dříve našel náhrobek Hynka nebo Zdeňka Brtnického z Valdštejna, a ještě nápisová deska, to bylo v roce 1964. „Když zemědělské družstvo pracovalo na rekonstrukci sýpky, našlo zde pamětní desku. Ta se váže k Zdeňkovi Brtnickému z Valdštejna a roku 1560. Pravděpodobně i nalezený erb je její součástí,“ okomentovala starostka.

Nápisová deska pak byla do doby rekonstrukce radnice umístěna v obřadní místnosti. Následně byly její části svázané do železného rámu a v loňském roce se městu podařilo nápisovou desku zrestaurovat. Nyní je prozatímně umístěna v zámeckém kostele tak, aby byla přístupná všem návštěvníkům.

Fragment náhrobku

Další nález, fragment figurálního náhrobku rytíře Hynka nebo Zdeňka Brtnického z Valdštejna, město převezlo na zámek. „Do modrého salonku v nadzemním patře byl vybouraným otvorem okna přemístěn náhrobek díky probíhajícím stavebním pracím na zámku,“ vzpomněla starostka. Památku tak mohla v minulosti vidět i široká veřejnost, neboť průvodcovské služby zajišťovaly různé obecně prospěšné společnosti.

Radnice by chtěla náhrobek zrestaurovat a umístit ho ve svých prostorách, ale dostat ho ze zámku není vůbec snadné. V loňském roce se městu Brtnice podařilo domluvit restaurování s fakultou restaurování, Univerzity Pardubice. Akce nakonec nebyla uskutečněna, neboť převoz náhrobku majitel zámku neumožnil.

Zámek vlastní Spolek Svébyt Brtnice. Oleg Rybnikář ze spolku uvedl, že město dosud nedoložilo vlastnictví náhrobku. Se starostkou Rybnikář nyní jedná a ve snaze nepoškodit korektní vztahy a dle svých slov nabídl několik kompromisních návrhů. Jedním z nich je, že se náhrobek stane majetkem města. „Snahu o restaurování náhrobku v režii města Brtnice vítáme,“ sdělil Rybnikář za Spolek Svébyt Brtnice.

Kdy byly artefakty v areálu sýpky ukryty, se zatím ještě neví. „Je pouze domněnkou, že sami Valdštejnové, či kdokoli jiný, zde artefakty ukryl v době, kdy už byl Zdeněk Brtnický z Valdštejna uvězněn v Brně na Špilberku, kde také později zemřel. Jeho majetek byl následně zkonfiskován a z rukou Ferdinanda II. ho později získali Collaltové,“ uzavřela starostka.