Přestože v Česku od 1. března platí na dobu minimálně tří týdnů výrazně zpřísněná protiepidemická opatření a jakékoliv organizované sportovní aktivity jsou momentálně tabu, Fotbalová asociace ČR aktuálně vydala dokument k restartu soutěží.

Tzv. desatero shrnuje aktuální situaci týkající se opětovného rozjezdu neprofesionálních soutěží, které byly přerušeny v říjnu loňského roku zhruba v polovině úvodní části sezony, a zahrnuje i nová opatření.

Mezi nejdůležitější informace patří, že se v případě restartu bude pokračovat dohrávkou podzimní části soutěží a sezona se nebude prodlužovat do prázdnin, ale skončí nejpozději poslední červnový víkend.

Jinými slovy, pokud to situace dovolí, kluby nejprve dostanou určitý čas na společnou přípravu a poté od nějakého data budou "normálně" pokračovat ve svých rozehraných soutěžích až do 27. června. A uvidí se, co stihnou… Podmínkou však je, vzhledem k prostupnosti - tedy postupům a sestupům – absolvovat aspoň polovinu všech utkání.

Fotbal se tedy zatím ještě nehodlá smířit s variantou, že druhý rok po sobě zůstanou soutěže nedokončené. Zatím ani nebyl stanovený nejzazší termín, po němž už by nebylo termínově možné v pozastaveném ročníku soutěže aspoň v omezené míře dokončit.

Desatero k restartu soutěží FAČR
1. Přestupní období se prodlužuje do 14. května 2021.
2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor FAČR rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30. června, resp. do 27. června 2021.
6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
8. Pokud jde o kontumaci, pak se za odehraná utkání považují i kontumovaná; utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.
10. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.