Konkrétně se jedná o restauraci, ke které patří malý sál, předsálí, kuchyně, sklad a sociální zařízení.

„Prostory chceme nabídnout na dobu neurčitou za částku 120 tisíc korun ročně,“ upřesnil starosta města Luboš Kryzan.

Doplnil, že podmínkou pronájmu je poskytnutí pronajímaných prostor malého sálu a kuchyně čtyřikrát do roka pro potřeby města, případně slavonických společenských organizací.