Zástupcům ČSTV se nelíbí předevšímpostup státu při rozdělování financí na podporu činnosti sportovních organizací a zaobírali se i zhoršující se ekonomickou situací v ČSTV.
„Rozhodnutí ministerstva financí zasílat státní prostředky přímo na sportovní svazy považujeme za diskriminační. V minulosti totiž bylo vyjednáno, že tento příspěvek půjde do ČSTV jako kompenzace za zavedený odvod DPH pro Sazku. Ministři školství Dobeš a financí Kalousek však rozhodli, že o jejich přerozdělení nebude v souvislosti se situací kolem Sazky rozhodovat valná hromada ČSTV,“ konstatoval ve své zprávě předseda výkonného výboru okresního sdružení ČSTV Jindřich Švec.


Rozhodnutí ministerstva financí a problematika akciové společnosti Sazka vyvolaly oprávněné obavy okresů k dopadům zastavení financování regionálních sdružení a možnému rozpadu ČSTV. V souvislosti se změnou rozdělování státních prostředků na činnost totiž vznikl problém nejen se zajištěním financování okresních, ale i krajských sdružení.


Tato skutečnost vyvolala nutnost najít metodiku a shodu v tom, jak bude některým svazům (například fotbal, stolní tenis či basketbal) účtován podíl na nákladech sekretariátu ČSTV v servisní činnosti a zejména v ekonomické a administrativní oblasti.
„V minulém roce se podařilo projednat na krajském úřadu grant ve výši 300 tisíc korun na podporu regionálních sdružení ČSTV, která organizují sportovní soutěže v Jihočeském kraji. Společně s dalšími finančními prostředky byl rozdělen mezi tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Pro letošní rok pak kraj schválil grant ve výši půl milionu korun. Díky těmto penězům se daří již druhým rokem překonávat problém nedostatku finančních prostředků okresních sdružení ČSTV v jihočeském regionu a u některých menších, jako jsou například okresy Prachatice či Český Krumlov, to dokonce znamená existenční záchranu,“ informoval.


Podle jeho slov v činnosti jindřichohradeckého ČSTV hraje důležitou úlohu i spolupráce s Jihočeským všesportovním kolegiem.
„Důležitou roli v podpoře sportu mají každoročně vyhlašované grantové programy Jihočeského kraje. Z jejich bilance vyplývá, že od vzniku krajů bylo na podporu sportu přes odbor školství mládeže a tělovýchovy vynaloženo 80 milionů, z velkých grantů pak 76 milionů korun. Další prostředky šly na olympiády mládeže a z fondu hejtmana na reprezentaci kraje. V úrovni grantové podpory sportu patří Jihočeský kraj v rámci republiky k lepšímu průměru. Svazy a regionální sdružení byly vyzvány, aby své náměty na obsahové zaměření grantů uplatnily prostřednictvím krajského sdružení, čímž mají možnost aktivně ovlivnit jejich obsahovou podobu tak, aby co nejvíce vyhovovaly současným potřebám sportovních svazů a oddílů,“ nastínil.
Nedílnou součástí financování jsou podle Švece také obecní a městské úřady. „Je jisté, že v této ekonomicky nestabilní době leží největší váha finančních dotací do tělovýchovy a sportu právě na obecních pokladnách. Jsem přesvědčen, že bez těchto zdrojů by sport na komunální úrovni již dávno skončil,“ tvrdí.


Hlavním úkolem do budoucna je podle něj plnění úkolů okresního sdružení ČSTV směrem ke sdruženým subjektům, tedy řádné zajištění organizačních, administrativních a ekonomických služeb, a to i za ztížených finančních podmínek. „Zároveň musíme být rozhodujícím zástupcem sportovního hnutí a partnerem prosazování podpory sportu,“ zdůraznil Švec.

ČSTV J. Hradec
Počet členů: 15 094
Počet TJ/SK: 104
Nové subjekty v roce 2010:
FK J. Hradec 1910, Klub Třeboňských kaprů, Plavecký klub J. Hradec, SK rekreační sport J. Hradec, SK Stolní tenis Třeboň, TJ Sokol Suchdol, Tenisový klub Vajgar J. Hradec.
Okresní sdružení ČSTV J. Hradec se počtem členů řadí na třetí místo v Jihočeském kraji za České Budějovice a Tábor.
(údaje k 31. 12. 2010)