Začátek utkání je v 16 hodin. Pro fotbalisty a další zájemce z Horního Skrýchova je zajištěná doprava, a to zdarma.

Sraz zájemců je ve 13 hodin v hostinci U Slámů a ve 14 hodin je odjezd do Starého Hobzí. Předpokládaný odjezd zpět je v 19.30 hodin.