K přání pevného zdraví, štěstí a pohody i k obdrženému nejvyššímu vyznamenání ČSTV – Odznak za významný a výjimečný přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu – se ke sportovcům a městu Slavonice připojuje i naše redakce.