Galerie: Cválající koně a tóny loveckých fanfár byly ozdobou zámeckého parku