Děkovačka píseckého souboru Prácheňská scéna.

Autor: Milan Soldán