1/1

Orel mořský. V zimním období se orli často shromažďují v blízkosti zdrojů potravy, v tomto případě uhynulých ryb.

Orel mořský. V zimním období se orli často shromažďují v blízkosti zdrojů potravy, v tomto případě uhynulých ryb.

Zdroj: Jan Ševčík