Galerie: Od sousedů: Tombola díků zdravotníkům

Noviny pro ně organizují alespoň tombolu. Pokuty v nové podobě.