Galerie: Zámky se připravují na sezonu

Státní zámek Stekník u Žatce. Návštěvníci zámku ve Stekníku si budou moci prohlédnout zlacený tabernákl, pocházející z pozůstalosti operní pěvkyně Berty Zuzákové, který zámku zapůjčila rodina Gabrielových z Prahy. Zámek Stekník. Státní zámek Stekník u Žatce. Všichni stálí zaměstnanci zámku v Krásném Dvoře se v této době věnují údržbě areálu, úklidu interiérů a přípravě nové expozice. Všichni stálí zaměstnanci zámku v Krásném Dvoře se v této době věnují údržbě areálu, úklidu interiérů a přípravě nové expozice. Gotický templ, unikátní architektonická památka pocházející už z roku 1793, v krásnodvorském zámeckém parku.