Přesné datum založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Dešné není známo. Místní dobrovolní hasiči proto za svůj vznik považují nejstarší dochovanou zmínku z roku 1895. Letos tedy oslaví 115. výročí Sboru.

LIDE SVATÉHO FLORÁNA

Znovuzrození sboru

Když se sem v roce 1990 Milan Svoboda přistěhoval, bylo SDH doslova v troskách. Dobrovolným hasičem se stal již ve Slavicích na Třebíčsku, kde vyrůstal, a kde byli dobrovolní hasiči velmi aktivní. „Za velké pomoci tehdejšího starosty obce Jaroslava Dvořáka se nám podařilo znovu vybudovat členskou základnu Sboru a vycvičit výjezdovou jednotku,“ vzpomíná na své začátky jeho současný starosta.

V současné době je ve Sboru zařazeno 34 hasičů, z toho pět žen. Věkovou strukturou patří mezi ty mladší, pouze třem členům je přes 60 let. „Není důležité, jestli nás je 80 nebo 20. Důležitější je, aby se do činnosti Sboru zapojili všichni, a to se nám daří,“ vyzdvihl aktivitu dešanských hasičů Svoboda. Také on si, jako mnohde jinde, ale zároveň postěžoval na generační problém. „Mrzí nás, že nemáme dětskou základnu. My postupně stárneme a zájem nejmladší generace je čím dál tím menší,“ připustil Svoboda. Důkazem znovuoživení SDH v obci je i hasičský prapor, který si v roce 2005 ze svých prostředků dešanští dobrovolníci pořídili.

Výjezdů poskrovnu

Jádro SDH tvoří výjezdová jednotka, jejímž velitelem je Libor Tříletý. „Naše jednotka je zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO III a ročně vyjíždíme ke třem až čtyřem zásahům,“ uvedl Tříletý. Charakteristika zásahů je různorodá. Požáry, polámané stromy, povodně. „Loni jsme například několikrát odčerpávali vodu z několika zaplavených domů v Rancířově,“ doplnil velitel jednotky.
Základem technického vybavení je známé RTHP. „Z ostatního vybavení bych ještě zmínil dvě PPS 12, plovoucí čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou pilu a čtyři dýchací přístroje Saturn,“ řekl na závěr Tříletý.

Spolupráce s obcí

Na své hasiče je také náležitě hrdý i starosta Dešné Alois Adam. „Hasiči jsou nedílnou součástí obce. Nejen po stránce bezpečnostní, ale také společenské a kulturní,“ uvedl Adam a vyzdvihl zásluhy současného starosty Sboru. „Nejen podle mě, ale i dle mínění našich obyvatel šla úroveň našeho SDH příchodem Milana Svobody výrazně nahoru,“ potvrdil starosta Dešné.

O dobré spolupráci mezi hasiči a obcí svědčí i investice do místního Sboru. Kromě těch každoročních, zajišťující především chod výjezdové jednotky, se v roce 2004 podařilo za pomoci obce a grantu z Jihočeského kraje zrenovovat výjezdové vozidlo RTHP a ze stejných zdrojů se v roce 2008 dočkala stavební úpravy i hasičská zbrojnice. Když v roce 2005 světili dobrovolní hasiči svůj prapor, věnoval Jaroslav Mrkva Sboru sošku sv.Floriána, která je umístěna nad vchodem do hasičské zbrojnice.

„Pan Mrkva byl čestným členem našeho Sboru a jako dlouholetému profesionálnímu hasiči v Jemnici vděčíme za mnoho praktických rad v našich začátcích,“ uvedl Milan Svoboda. Po jeho smrti přejmenovali v roce 2008 vlastní požární soutěž O dešanský pohár právě na Memorial Jaroslava Mrkvy.

Kromě vlastní soutěže se dešanští dobrovolníci ročně účastní deseti až dvanácti soutěží, ze kterých si přivezli mnoho úspěchů.

Vepřové hody

Společenská činnost dobrovolných hasičů v Dešné je velmi pestrá. Rok začínají tradičními vepřovými hody, kdy se v kulturním domě sejde na sto lidí, aby za hudebního doprovodu ochutnali zabíjačkové pochoutky.
V únoru pořádají tradiční hasičský ples a v květnu, na svátek sv. Floriána, den otevřených dveří.

Kromě toho se podílí na zabezpečení Jezdeckého dne místní stáje Valory Dešná a dalších kulturních a společenských událostí v obci.