„Jde o první písemnou zmínku o našem Sboru. Jedná se vlastně o fotografii z tohoto roku, kde jsou vyobrazeni dobrovolní hasiči. Na fotografii mají hasiči požární stříkačku, proto si myslíme, že Sbor byl založen již dříve, ale ani v třeboňském archivu se nám nepodařilo přesný termín založení dohledat. Proto rok 1897 bereme jako začátek dobrovolných hasičů v Branné a v roce 2007 jsme oslavili 110. výročí,“ vysvětlila Marie Čápová, která se ujala i představení SDH Branná.

První členskou základnu tvořilo šestnáct mužů z obce. Doslova pokladem je pamětní kniha Sboru, vedená od roku 1901.
V současné době má Sbor 83 členů, z toho 20 žen. Od roku 1984 je jeho starostou Jan Kouba, velitelem je od roku 1995 Václav Čáp. Nejstarším členem je Karel Šindelář, kterému je 87 let.

Hasičská schráň

Důležitým historickým datem se pro sbor stal 4. květen 1930, kdy se hasiči dočkali svého hasičského domu s místností pro stříkačku a veškeré hasičské nářadí. Mezi členy sboru byl tento dům nazýván „hasičská schráň“. Tu v sedmdesátých letech minulého století vystřídala nová hasičská zbrojnice, přebudovaná z bývalé kovárny a rekonstruovaná v roce 2006. Od loňska ochraňuje budovu se třemi garážemi, společenskou místností a sociálním zařízením, ale i všechny dobrovolníky soška patrona hasičů – svatého Floriána, umístěná v nice štítu hasičské zbrojnice.

Výjezdovou jednotku, kterou zřizuje město Třeboň, tvoří 16 členů. „Jednotka je zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO3. „Přestože jsme v blízkosti třeboňského profesionálního útvaru, který stačí většinu mimořádných událostí zvládnou sám, několik důležitých zásahů už na svém kontě máme,“ uvedl velitel jednotky Václav Čáp. Členové jednotky pomáhali například při povodních v roce 2002 v Majdaleně. „A to nejen při povodni, ale i při odklízení následků této povodně,“ doplnil Čáp.

V roce 2006 odstraňovali dobrovolní hasiči padlé stromy při sněhové kalamitě a v červnu téhož roku pomáhali při povodních v Domaníně, Branné, Třeboni a Staré Hlíně. „Velmi si ceníme spolupráce s třeboňskými profesionály. Při sněhové kalamitě jsme dokonce sloužili s profesionálními hasiči na jejich základně,“ zdůraznil Čáp a jako důkaz vzorné spolupráce připomněl i cvičení složek IZS, kterého se ve spolupráci s HZS Třeboň zúčastnili.

Výjezdová jednotka disponuje cisternovým automobilem CAS25 Škoda 706 RTO, jež Sbor získal v roce 2005. Dobrovolníci dále používají přenosnou stříkačku PPS-12, elektrickou centrálu HERON, plovoucí čerpadla MACXIM 1200 l/min. a KAWASAKI 900 l/min., kalové čerpadlo, motorovou pilu a v roce 2009 Sbor získal dopravní vozidlo Volkswagen Transporter, který bude letos dán do provozu.

Historická stříkačka

V roce 1941 byla Sboru zakoupena automobilová stříkačka Tatra 17/31 z roku 1928. Na jejím pořízení se finančně podíleli občané obce svou sbírkou, obec Branná a garanci převzala Zemská hasičská jednota. Stříkačka je dodnes plně funkční a je velkou chloubou hasičů. S tatrou každoročně jezdí na řadu ukázkových akcí po širokém okolí. Letos již podesáté tatra vyrazí na Veterán rallye Křivonoska a nutno zmínit, že vždy závod dokončila a přivezla jedno vítězství a jedno třetí místo. Nejvzdálenější místem, kde tatra jela, je rakouský Kitzbühel, a to na mezinárodním srazu hasičských historických vozidel. Letos by rádi počtvrté dovezli tatru do Litoměřic, kde se rovněž koná mezinárodní sraz hasičských historických vozidel.

Volyňský Fireman

Po útlumu před šesti lety obnovili v Branné družstvo mužů a od té doby se každoročně účastní průměrně osmi soutěží za sezonu. Trenérem soutěžních družstev mužů, ale i ženského družstva, které vzniklo před čtyřmi roky, je Jan Šimeček starší. „Jedním z největších úspěchů je vítězství na noční soutěži v Lomnici nad Lužnicí, kde družstvo získalo zahradní krb. V kategorii žen si nejvíce ceníme vítězství na soutěži v Branné, a to zejména proto, že to byl teprve druhý start v jejich historii,“ uvedl Šimeček a připomněl i obrovský úspěch z loňského roku, kdy při soutěži jednotlivců „Volyňský Fireman“ zvítězil v mužské kategorii Jan Šimeček mladší, a to samé se podařilo v kategorii žen Petře Svobodové.

Mládí má zelenou

Jak zdůraznil starosta Sboru Jan Kouba, mladí hasiči mu dělají velikou radost. „Jsou aktivní a velmi zdatní i po odborné stránce a několik z nich již pracuje i v našem výboru, který se tím výrazně omladil, což je dobře,“ uvedl Kouba. „Zájem mladé generace o činnost ve sboru dokumentuje i pět nových členů, tří dívek a dvou chlapců,“ ocenil členskou základnu starosta Sboru.

Spolupráce

V roce 1990 navázali dobrovolníci z Branné přátelské vztahy s jejich rakouskými kolegy z příhraniční obce Grosswolfgers.
První návštěva rakouských přátel se uskutečnila na tradičním hasičském bále v Branné. V květnu téhož roku byli hasiči z Branné pozváni na výstavu požární a záchranné techniky do rakouského Kremsu a po zhlédnutí výstavy navštívili hasičskou základu hostitelů.
Následně byl českým sborem pro rakouské přátele zorganizován poznávací zájezd zámku Hluboká nad Vltavou, prohlídka hasičského muzea v Bechyni, rybníka Rožmberk. Rakouští kolegové nechyběli ani při výročích Sboru, na kterých předvedli ukázku požárního útoku a techniky, kterou používají.

Hasiči v Branné pořádají celou řadu kulturních a společenských akcí jako hasičský bál, pouťovou zábavu, stavění máje, před třemi lety byla obnovena tradice masopustního průvodu po obci. Pro děti je pořádána celodenní soutěžní akce v rámci Dne dětí.

V oblibě jsou i venkovní párty u hasičské zbrojnice spojené s opékáním prasete nebo vaření masových specialit. „Není to ale jenom zábava. Dobrovolní hasiči se každoročně účastní řady brigád, především při úpravě a úklidu hasičárny a okolí,“ zakončila své představení Sboru dobrovolných hasičů v Branné Čápová.