Kromě požárů a jiných nebezpečných událostí pomáhají dobrovolní hasiči také třeba s otevíráním zaklaplých dveří či spolupracují s rychlou záchrannou službou na převozu pacientů do nemocnice a podobně.

„Myslím, že většinu hasičů drží u této těžké a časově náročné dobrovolné činnosti snaha pomáhat ostatním lidem. Proto si jejich práce velmi vážím a Sbor dobrovolných hasičů je nedílnou součástí města,“ řekl starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.