To už by chtěli mít zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, kde zvětšili prostory pro nový hasičský cisternový automobil T- 148, jehož koupě je plánovaná na příští rok. „Rekonstrukce nás stála mnoho sil a času,“ řekl velitel výjezdové jednotky Pavel Brůžek a doplnil, že kvůli ní museli dokonce pro letošní rok zrušit tradiční požární soutěž O pohár starosty SDH.

Z kroniky se dozvídáme, že první požární sbor měl pět velitelů, z nichž jeden tuto funkci vykonával až do 7. července 1945. Jméno, bohužel, kronika neudává.

V současné době má Sbor 72 členů, z toho je 7 žen. Nejstarším členem je Jan Povolný. Funkci starosty vykonává Ladislav Pekárek a velitelem Sboru je Pavel Brůžek.

Dodnes s úctou vzpomínají na již zesnulého, dlouholetého starostu a velitele Sboru pana Zabloudila, který pro Sbor v obci udělal spoustu práce, například získal zásahový automobil Praga a postavil novou hasičskou zbrojnici.

Ale i v současné době zde mají vynikající osobnosti, které se zasloužily o jeho rozkvět. Jedním z nich je dnes 73 letý Jan Štolba, který po dlouhá léta vykonával funkci velitele a později starosty Sboru, a to až do minulého roku. Valnou hromadou byl však za svůj přínos pro Sbor a pro obec zvolen čestným starostou. Velkým oceněním jeho práce je i medaile Za mimořádné zásluhy, kterou uděluje generální ředitel SDH.
Ve své aktivní činnosti však hodlá pokračovat i nadále. Spolu se starostu a velitelem již spřádají plány na znovuobrození dětské základny.

„Z dětí postupně vyrostli dorostenci a i podle místostarostky obce Eriky Kellerové zájem ze strany dětí je a my se jim budeme rádi věnovat,“ ujistil velitel Pavel Brůžek, který také krátce představil výjezdovou jednotku, ve které je 17 členů, z toho je 5 strojníků a 4 velitelé. „Každý rok vyjedeme asi k deseti převážně technickým zásahům, jako jsou kácení či odstraňování spadlých stromů či odčerpávání vody ze studní,“ upřesnil Brůžek. Pro výjezd mají k dispozici požární Avii, která je však v současné době na celkové opravě. „Je už dost stará, také proto se velmi těšíme na novou cisternu, potvrdil velitel a zároveň ocenil vynikající spolupráci s obecním úřadem. Přesto, že jednotka je zařazena do JPO V, tak její vybavení je i díky velkému zájmu a pochopení starosty obce Víta Krušiny, nad rámec této kategorie. Jednotka disponuje zásahovým automobilem Avia-31, 2ks PPS-12, plovoucím čerpadlem, motorovou pilou, dýchacími přístroji.

Na druhou stranu cizkrajovští hasiči organizují každý rok pálení čarodějnic, stavění máje, masopustní průvod, pouťovou zábavu, ale i taneční zábavu k oslavě MDŽ a také se podílejí na organizaci dětského dne.

Ročně se sportovní družstvo účastní asi deseti závodů. „Letos jsme z deseti soutěží přivezli tři poháry,“ zhodnotil sezonu Brůžek a zdůraznil, že v letošním roce vzniklo také družstvo žen. Před dvěma týdny absolvovalo družstvo cizkrajovských dobrovolníků těžkou soutěž Volyňského firemana, kde jim však vynikající úspěch zhatila porouchaná časomíra.