Prvním velitelem byl zvolen řídící učitel Hynek Kabátník. Ten byl také autorem původní kroniky a vynikajícím způsobem popsal průběh ustavující schůze a mnoho dalších zajímavých událostí ze života sboru i obce té doby.

V současné době je kronika uložená u jeho neméně zdatného pokračovatele a jednoho z největších pamětníků, známého architekta Františka Ficala.

Historky pravdivé  i lehce přikrášlené

František Fical je nejen pamětníkem a bývalým dlouholetým jednatelem Sboru, má i velký smysl pro humor. Ten projevil v barvitém vylíčení mnoha diskuzí, které jsou zapsány v zápisech z hasičských schůzí. Své historky však dokáže i poutavě vyprávět. V rukávu jich má vždy několik. Těch pravdivých, ale i několik lehce přikrášlených.

Zcela pravdivá se váže třeba k místní kapličce, kde dosud denně vyzvání pravé poledne. Zvony kapličky byly v obou světových válkách roztaveny pro válečné účely. Ty současné pocházejí z roku 1949 a na jejich nákupu se hlavní mírou zasloužil svou sbírkou právě lásenický Sbor dobrovolných hasičů.

S obcí jsou úzce spjaty také osudy bratří Hájků. Slavného fotografa Karla a bratra Jana, který byl v meziválečném období velitelem lásenického sboru, a který se později stal náčelníkem České zemské hasičské jednoty.

Nepřerušená tradice

V příštím roce oslaví Sbor 120 výročí svého založení a už nyní hasiči přemýšlejí, jak ho oslavit důstojně.

„Nechceme nic přehnaného, ale toto kulaté výročí určitě oslavíme, a to při naší požární soutěži, kterou každý rok v červenci pořádáme,“ ujistil starosta hasičského sboru v Lásenici Jaroslav Šmíd.

Velmi hrdí jsou láseničtí dobrovolníci také na tradici svých hasičských plesů. Ty pořádají už od roku 1891 vždy 25. prosince a jejich tradici nepřerušili ani války. Letos tak uspořádali v pořadí již 118 ples, který má dobrý zvuk nejen v obci, ale i v jejím širokém okolí.

Současnost

V současné době má sbor 39 členů, z toho jsou tři ženy. Na otázku, na co jsou láseničtí hasiči nejvíce hrdí, odpovídá jeho starosta: „Určitě na historii našeho sboru, jsme totiž nejstarší organizací v Lásenici. A také na všechny lidi, kteří v něm pro ochranu naší obce pracovali a pracují.“

Jádro lásenického sboru tvoří zásahová jednotka, která je zařazena do kategorie plošného pokrytí JPO V. Ta má devět členů a jejím velitelem je Libor Kučera. „Největším nebezpečím pro obec je řeka Nežárka, která se zde pravidelně vylévá ze svého břehu,“ uvedl Kučera s tím, že největší povodně nastaly v roce 2002 a 2006. „Již při první velké potopě v roce 2002 nám obec zakoupila plovoucí čerpadlo a další technické prostředky,“ doplnil velitel. Povodí Vltavy dále provedlo vyčištění břehů, díky němuž se situace výrazně zlepšila.

Soutěže

V Lásenici mají hasiči jedno soutěžní družstvo mužů. Každý rok se zúčastní asi deseti závodů a domů si přivezou i cenná umístění. „Vítězství se nám v poslední době vyhýbají, ale loni jsme byli například dvakrát třetí,“ upřesnil Kučera.

Každý rok v červenci navíc pořádají již zmiňovanou vlastní dvoukolovou soutěž. V první kole družstva soupeří O pohár starosty obce a ve druhém se nejlepší z nich utkají v memoriálu Stanislava Písaře, bývalého velitele sboru.

„Pravidelně jsme soutěž organizovali na fotbalovém hřišti. Po jeho rekonstrukci před dvěma roky se na něj tři měsíce nesmělo, takže jsme ji přemístili k řece do míst, kde se říká Na place a už jsme zde zůstali,“ vysvětlil Kučera.

Kromě plesů a požární soutěže organizují láseničtí hasiči v obci také dětský den, mikulášskou besídku či tradiční pouťovou zábavu. „V minulosti jsme se účastnili také řady brigád. Samozřejmě jsme připraveni pomoci vždy, pokud to obec potřebuje, ale příležitostí v současné době ubývá,“ dodal závěrem velitel lásenického SDH.