Velkou zásluhu na tom mají především jejich vedoucí Zdeněk Vaněček a Vladislava Vacková, kteří se dětem věnují každé pondělí.

„Našim cílem není vyhrávat požární soutěže, ale vést děti k lásce k jejich obci a hrdosti na naši práci, kterou v případě nutnosti pro naše okolí vykonáváme. Navíc je učíme i řadě praktických činností, které už bohužel venkovské děti zapomínají, jako je například vyřezávání píšťalek, orientace podle azimutu a podobně,“ uvedl vedoucí mládeže Zdeněk Vaněček.