„Ve Sboru jsem od svých devatenácti let a prošel jsem téměř všemi funkcemi. Byl jsem také členem Okresní komise mládeže a dorostu. Největší radost jsem však měl při práci s mládeží, řadu let jsem dělal vedoucího mládeže,“ zavzpomínal Václav Vácha.

Lásce k hasičskému cechu vedl i své děti. Všechny, syn Vladimír Vácha i dcery Marie Pollaková a Růžena Richterová, jsou členy lomnického SDH a nyní už zde působí i jeho vnoučata.

Miroslav Cihelka