Půl roku jsou novými členkami také tři dívky, které u sboru obstarávají, jak samy říkají, ženské práce. Veronika Uhlíková, Olga Kluzáková a Klára Decarli by se však rády do budoucna rozšířily o další členky, aby mohly dát dohromady soutěžní družstvo. A jaké byly jejich další důvody k tomu, aby se daly k hasičům?

„Přítel tráví prací u sboru celé hodiny, tak abych byla více s ním, stala jsem se členkou a snažíme s ostatními kamarádkami být prospěšné,“ sdělila Veronika Uhlíková.

Společně pomáhaly jednotce v nedávném čase například s pořádáním voleb nebo s nátěrem topení.

„Děláme každá to, co umí, abychom byly u sboru užitečné. Myslím si, že činnost hasičů je celkově zajímavá,“ uvedla dále Olga Kluzáková.
Mladé hasičky by kromě výpomocných prací chtěly také soutěžit.
„Zatím je nás málo, ale kdyby nás přibylo natolik, aby nás bylo dostatek na soutěžní družstvo, rády bychom se soutěží požárního sportu účastnily,“ potvrdila členka Klára Decarli.

Suchdolští hasiči se specializují na dopravní nehody, protože silnice vedoucí ke hranicím je velmi frekventovaná a podle zástupce velitele Ondřeje Vajo požárů tolik není. Nyní se jejich práce u nehod ještě zkvalitní, protože v sobotu převzali kompletně repasovanou cisternovou automobilovou stříkačku značky CAS 32 TATRA 815. Při slavnostním převzetí repasovaného vozidla nechyběly ani mladé členky. „Pomáhaly jsme s přípravou a vždy také provádíme úklid hasičské zbrojnice,“ dodala Veronika Uhlíková.

Jak už Deník uvedl v seriálu Lidé svatého Floriána, vznikl sbor již v roce 1884, kdy se na výzvu k jeho založení přihlásilo 60 mužů. K vážnému omezení činnosti sboru došlo v období obou největších konfliktů minulého století. V průběhu druhé světové války musel sbor například úplně zastavit své spolkové aktivity a směl vyjíždět pouze k požárům. Plná činnost byla obnovena opět až 14. října 1945.

Členové sboru se dále aktivně podílejí na kulturních a vzdělávacích akcích ve městě, mezi které patří stavění a kácení májek, zájezdy pro své členy, exkurze zbrojnic kolegů z HZS. Pro širokou veřejnost a děti z místních a okolních škol a školek pořádají u příležitosti svátku sv. Floriána Den otevřených dveří, ve spolupráci s městským úřadem dvakrát ročně pořádají sběr železného šrotu.

„Doufáme, že časem nezůstaneme jen tři a přidají se k nám další hasičky, se kterými budeme společně sbor reprezentovat,“ uvedly členky společně na závěr.