Starší Milan je již druhé volební období starostou Sboru a mladší Martin je velitelem zásahové jednotky, která je zařazena do plošného pokrytí JPO II/1 a vyjíždí i mimo hranice města.

Stálá pohotovost

Jednotka JPO II by od ledna 2011 měla přejít do režimu trvalé pohotovosti. „Do května příštího roku zašleme žádost, abychom mohli získat státní dotace, ale především musíme zajistit dostatečný počet lidí a nepřetržitou pohotovost si prvně vyzkoušet,“ vysvětlil starosta sboru Milan Garhofer s tím, že určité zkušenosti již načerpali u dobrovolných hasičů na severní Moravě.

„Další informace a zkušenosti chceme získat také od kolegů z Počátek či Suchdola nad Lužnicí,“ doplnil Garhofer.

Nepřetržitá pohotovost je důležitá i proto, že novobystřičtí dobrovolní hasiči mají v regionu nezastupitelné místo, což vychází také z geografické polohy města. „V okolí Nové Bystřice jsou rozsáhlé lesy, ve kterých je řada odlehlých rekreačních stavení,“ upřesnil starosta sboru a potvrdil, že v současné době převládají zásahy technického charakteru.
Nezastupitelnou úlohu hrají také členové sboru, který vznikl již v roce 1875, ve společensko kulturním životě města.

„V současné době má sbor 104 členů, z toho 27 žen, osm dorostenců a pět dětí. Bohužel ne všichni jsou však aktivní, ale se zdravým jádrem každoročně ve spolupráci s ostatními zájmovými organizacemi připravujeme a zajišťujeme mnoho akcí,“ řekl dále Garhofer.

Výchovná činnost

V rámci výchovné činnosti každoročně zajišťují pro čtyři třídy místní mateřské školy prohlídku hasičské zbrojnice s ukázkou techniky, výstroje a výzbroje.

Prezentují se také při oslavách dětského dne. Před koncem školního roku členové sboru po dohodě s vedením základní školy zajišťují ukázky požárního zásahu se zaměřením na požár nebo únik chemické látky, záchranu tonoucího, zásah ve výškách a podobně. Besedu o požární ochraně a ukázku zásahové činnosti také pravidelně provádí s dětmi na letních táborech na Bílé skále či na Osice.

Další společnou aktivitou, která udržuje dobrou partu jsou kuželky. Dobrovolní hasiči vytvořili smíšené družstvo žen a mužů a zapojili se i do podnikového turnaje v kuželkách.

Kromě zabezpečování různých akcí ve městě se dobrovolní hasiči účastní také mnoha brigád. „Z více než sto členů se do nich ale zapojují stále stejní lidé, škoda, že jich není víc,“ mrzí starostu Sboru.

V letošním roce bude dokončená rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice. Za úspěchem celé náročné akce, která vznikla za pomoci grantových programů Jihočeského kraje a Evropské unie, stojí v první řadě veliká podpora vedení města a pracovníků městského úřadu, kteří zpracovali veškerou nutnou agendu pro získání těchto dotací.

„Mezi naše další plány patří mimo jiné kompletně opravit starou věž na sušení hadic v hasičské zbrojnici, která je naší pýchou a představuje tradice Sboru dobrovolných hasičů v Nové Bystřici,“ řekl velitel sboru Milan Garhofer.

Nová soutěž

Přestože soutěže v požárním sportu nejsou hlavní náplní činnosti novobystřických dobrovolníků, velmi si cení úspěchu, kterého dosáhl dorostenec Tomáš Nejezchleba. Ten se vloni probojoval na mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu v Trutnově.

Navíc právě tuto sobotu organizují v Nové Bystřici nultý ročník požární soutěže o pohár Sboru dobrovolných hasičů města Nová Bystřice. „Soutěž navrhli a zorganizovali mladší hasiči a doufám, že bude mít sportovní i společenský úspěch,“ uvedl starosta Sboru.