Po téměř celý pátek měl každý možnost navštívit areál Hasičského záchranného sboru, územního odboru Jindřichův Hradec, a zažít den otevřených dveří. Velcí i malí příznivci hasičů se seznamovali s technikou, vybavením, zázemím stanice a prací požárníků.