Již v lednu se v Rudolci sešly delegace obou obcí, vyměnily si plány kulturních akci a vzájemně si nabídly pozvání na konkrétní akce v Českém Rudolci i v Thayi, kterých by se mohli zúčastnit hasiči, sportovci, občané, myslivci nebo děti z mateřské a základní školy.

V březnu nás přátelé z Rakouska podpořili v žádosti na získání podpory z EU při přípravě letních historických zámeckých slavností. V květnu se rakouští hasiči z partnerské obce Thaya a místní části Peigarten zúčastnili 1. kola Jihočeské hasičské ligy v místní části Markvarec, kde předvedli v přestávkách závodu nejnovější hasičskou techniku. Pak na oplátku hasiči z Rudolce a z Markvarce přijeli do Peigartenu na Okresní hasičské závody.

V tentýž den myslivci z Rudolce navštívili soukromé muzeum zbraní a oboru divokých zvířat a vodních ptáků v místní části Niederedlitz. V červnu, červenci a v srpnu jsou partneři z Thayi pozváni na kulturní akce do Českého Rudolce.

Téměř osm let usilovaly obě obce o bezprostřední poznávání života občanů, občanských sdružení i škol a výsledek je v navázaném osobním přátelství občanů partnerských obcí a v řadě úspěšných společných projektů.

František Thüringer