Oheň tehdy místní občané uhasili za pomoci dobrovolných hasičů z Počátek. Již v příštím roce se konala ustavující valná hromada a v lednu 1875 vznikl Sbor dobrovolných hasičů také v Novém Etynku.

Velitelem SDH je od roku 2004 Jiří Křehla, který Sbor také krátce představil.

V současné době zde působí 66 členů, z toho 17 žen. Jedna z nich, Olga Kršková, je dokonce členkou novovčelnické zásahové jednotky, která je zařazená do kategorie JPO 3/1 a tvoří ji celkem 28 členů.

V Nové Včelnici působí také kroužek mladých hasičů, který navštěvuje asi patnáct dětí. Ty se účastní celostátní hry Plamen.

Členská základna je tedy dostatečně široká. Co však dobrovolné hasiče trápí nejvíce, je technické vybavení a především absence vlastního zázemí. Z historie se dozvídáme, že již v roce 1929 nechal továrník Hrůza přestavit část stodoly na hasičskou zbrojovnu.

V trhové smlouvě z 31. května se píše: „Zbrojovnu bude oprávněn bezplatně užívati pro svoje účely a pro všechny časy Sbor dobrovolného hasičstva v Novém Etynku. Ale kdeže práva starých smluv jsou. Po sametové revoluci získal budovu, kde z části byla hasičská zbrojnice a z části národní podnik Modeta, potomek pana továrníka a začal zde podnikat. Záhy však zkrachoval a podnik se dostal do konkurzu. Při konkurzním řízení se ovšem nepřihlédlo, že na budově je věcné břemeno v podobě zbrojnice a celý objekt byl prodán. Od roku 2004 jsou tak prostory Sboru v nájmu. Novovčelničtí se však nevzdali a již střádají plány na novou hasičskou zbrojnici.

„Máme již architektonické plány nové zbrojnice, která by mohla vyrůst z budovy bývalé jídelny uranových dolů. A také podporu města. Nyní je potřeba ještě připravit projekt a zažádat o dotace,“ uvedl Křehla a pokračuje ve vyprávění: „Od počátku devadesátých let udržujeme přátelství s našimi německými přáteli hasiči z Neu Ottingu. Tímto vlastně navazujeme na přátelství a spolupráci našich měst. Vzájemně se navštěvujeme při oslavách. Jejich vybavení, ale i zázemí a hrdost na svůj Sbor udělá na každého ohromný dojem. Vzájemně se navštěvujeme.“

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Včelnici. Jak by měla vypadat nové hasičská zborjnice.

Vzpomínka

Černý prapor vlaje v současné době na hasičské zbrojnici v Nové Včelnici. Tento svět a Sbor dobrovolných hasičů totiž navždy opustila jeho nejstarší členka Ludmila Prokýšková, která stála za pevnými základy žen ve sboru. V roce 1962 byla členkou týmu, který na mistrovství republiky v Bratislavě obsadil skvělé třetí místo. Tento výsledek je do dnešních dnů vzorem pro současná sportovní družstva nejen žen, ale i mužů.

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Včelnici.