Podle aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví může momentálně utkáním v Budvar aréně přihlížet maximálně 3710 diváků. Klub učinil maximum pro to, aby mohlo být přítomno co nejvíce majitelů permanentních vstupenek. „Omezili jsme možnost užití permanentek pro partnerské sportovní kluby, dohodli jsme se s některými partnery na snížení jejich už vydaného počtu permanentek, omezili jsme platnost permanentek pro blízké hráčů, na utkání nebudou moci ani mládežníci z našeho klubu. Zkrátka snížili jsme počty permanentek o několik stovek oproti tomu, jak byly původně vydané, aby na zápasy mohlo přijít co nejvíce platících permanentkářů,“ vysvětlil provedené změny marketingový ředitel klubu Tomáš Kučera.

Přesto se stále přibližně sedmina až osmina zbylých permanentkářů na utkání nedostane, aby byla splněna zákonná povinnost. Ale omezení by nakonec nemusela být až tak bolestivá.

Klub má totiž k dispozici inteligentní systém permenantek, který umožňuje pomocí aplikace jejich uvolnění v případě, že na zápas fanoušek nemůže jít. „Za současné situace apelujeme na každého, kdo nemůže být utkání přítomen z důvodů zdravotních, pracovních, či jiných, aby v aplikaci své místo uvolnil. Jeho místo pak bude uvolněno pro jiného držitele permanentky, který by byl jinak ve skupině těch, kteří by na utkání nemohli jít kvůli omezení kapacity. Věříme, že díky technologickým možnostem, které nám náš systém umožňuje, bude nakonec skupinka těch, kteří nemohou jít, velmi malá, na některé zápasy by teoreticky dokonce mohla být nulová,“ vysvětluje Kučera.

Každý, kdo nebude moci jít na daný zápas, bude vyrozuměn pomocí SMS či e-mailu den před utkáním.

Do volného prodeje už žádné vstupenky bohužel jít nemohou. Nezbývá než věřit, že se epidemiologická situace postupem času zlepší a v Budvar aréně bude zase vyprodané hlediště.