„V souvislosti se současnou situací kolem našeho sportu v Jindřichově Hradci, zejména pak kolem mládežnického hokeje, chceme připomenout, co bylo důvodem vzniku nového hokejového klubu Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec – HC Střelci, a co je cílem jeho snažení.

S úctou a respektem se ohlížíme do minulosti jindřichohradeckého hokeje, která přinesla řadu úspěchů. Nesmírně si ceníme práce a výsledků minulých i současných osobností jindřichohradeckého hokeje – pánů Kubína, Hanzálka, Holoubka, Blažka, Sailera, Ficala a dalších.

Stejně tak fantastických výkonů reprezentačních hokejistů začínajících kdysi v Jindřichově Hradci. Není ani nutné je jmenovat, protože je všichni důvěrně známe a společně jim fandíme nebo jsme jim v době jejich aktivní kariéry fandili.

Současně jsme si vědomi skutečnosti, že lední hokej reprezentovaný klubem KLH Vajgar (dříve HC Vajgar, ještě dříve Slovan či VBK) je občany našeho města vnímán jako nedílná součást života většiny z nich.

Nakonec, řada z nás, současných členů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec (HC Střelci), dříve působila právě v KLH Vajgar a byla hrda na svoji příslušnost k hokejovému klubu, který v poměrně nedávné minulosti hrál dokonce extraligu.

Revize stanov svazu
Doba se ale změnila, změnily se také finanční nároky na provozování ledního hokeje a je proto nutné změnit i některé systémové postupy ve vztahu k výchově sportovní mládeže. Jedním z impulsů ke vzniku našeho Spolku byl tedy požadavek na revizi stanov Českého svazu ledního hokeje, v nichž je zakotveno tabulkové odstupné za přestup dětí a mladých hokejistů do devatenácti let. Toto ustanovení považujeme za přežité, nekorektní a omezující možnost svobodného rozhodování mladých sportovců a jejich rodičů.

Dalším důvodem byly závažné chyby managementu KLH Vajgar ve vztahu k financování mládežnického hokeje a řízení klubu v posledních letech. Na tyto chyby jsme opakovaně upozorňovali, ale nápravu se nepodařilo prosadit.

Jasná pravidla
Náš nový klub SLH zahájí v tomto roce druhou sezonu svého oficiálního působení. Úspěšnost naší činnosti nejlépe reprezentují údaje o obsazenosti soutěží v mládežnickém hokeji, účasti a výsledcích na jednotlivých turnajích a také naprosto nadstandardní účast dětí a rodičů na náborovém bruslení. Aktuálně se snažíme o zajištění prostředků na pokrytí základních nákladů provozu Spolku v příští sezoně. Chceme dosáhnout stavu, kdy budou dotační prostředky určené na lední hokej v Jindřichově Hradci rozděleny podle jasných a měřitelných pravidel spravedlivě mezi oba kluby.

V této souvislosti chceme pozvat všechny příznivce ledního hokeje, členy obou klubů i veřejnost k aktivní účasti na veřejném zasedání městského zastupitelstva ve středu 29. dubna, kde budou otázky dělení dotací do ledního hokeje také diskutovány. Město Jindřichův Hradec v uplynulé sezoně naši činnost významně podpořilo, rádi bychom proto prezentací svých výsledků a dalších záměrů přesvědčili jeho představitele, aby v tomto trendu nadále pokračovalo.

Nechceme škodit
Závěrem ubezpečujeme všechny příznivce ledního hokeje, že naším cílem není škodit lednímu hokeji v Jindřichově Hradci, jak je v poslední době často účelově a nesmyslně prezentováno některými jednotlivci.

Naším jednoznačným a prvořadým cílem je nastavení jasných pravidel financování našeho sportu v Jindřichově Hradci a postupné navrácení práce s hokejovou mládeží na úroveň, na které se kdysi nacházela. Věříme, že pokud se náš záměr podaří realizovat, prospěje to SLH, KLH a zejména dětem, které chtějí lední hokej hrát.

Pouze v dětech, malých nadšených hokejistech, je budoucnost našeho sportu. Všichni určitě chceme hledět s nějakou perspektivou do budoucnosti. Minulost, byť by byla seberadostnější a sebeúspěšnější, zůstává už navždy pouze minulostí…"

Za SLH Jindřichův Hradec – HC Střelci Petr Šachl, Zdeněk Ondřej