V jejím rámci uspořádal bezmála tříhodinovou náborovou akci Spolek ledního hokeje HC Střelci J. Hradec, jehož zástupci měli velkou radost z počtu zúčastněných dětí, jichž se na ZS Jana Marka dostavilo téměř sedmdesát.

Sedmiletí Střelci a Střelkyně na začátku příjemného dopoledne předvedli všem modelovaný trénink a zápas. Poté už děti, kteří úvodní program sledovaly z hlediště, nazuly brusle a vrhly se na ledovou plochu, přičemž před vstupem na ni obdržely dárek. Tím nejžádanějším byly dresy reprezentace ČR, které dodal ČSLH – Český svaz ledního hokeje, organizátor kampaně. Bohužel jich poslal málo, asi nepočítal s tím, že by v J. Hradci mohl být o hru s pukem a hokejkou takový zájem. „Na některé děti se nedostalo, ale dresů se dočkají dodatečně. Ze svazu máme slíbeno, že potřebný počet pošlou," uvedl Petr Šachl, jeden z náborových trenérů. Kouči si posléze rozebrali dětské účastníky do několika skupin, a sice podle jejich dovednosti. Při tréninkových jednotkách byli k ruce mladší žáci HC Střelci, kteří s výukou vypomáhali. Vše probíhalo pod dohledem rodičů, ti měli na starost občerstvení svých ratolestí. „Bylo to fajn, evidentně se všechny děti bavily při soutěžích, lezly po čtyřech, plazily se po ledě při hrách a na závěr si zahrály i hokej. Program si užily, smály se, což je hlavní měřítko," byl Šachl spokojen. Radost měl i z dotazů rodičů, kteří projevovali zájem o to, aby se jejich děti zapojily do tréninkového procesu SLH J. Hradec.

Klub nábory a školy bruslení pro žactvo ve věku 4 až 10 let organizuje každou středu od 16 hodin a každou neděli od 8.30 hodin.

Roman Pišný