VYBRAT REGION
Zavřít mapu

V hokejovém Vajgaru se válčí za mládežnickými mantinely

Jindřichův Hradec – V jindřichohradeckém hokejovém klubu Vajgar se rozhořel boj. Nikoliv však na ledě, ale za mantinely, konkrétně na mládežnickém funkcionářském poli.

20.12.2013 1
SDÍLEJ:

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Zdeněk Prager

Situace vygradovala odstoupením 11 trenérů a vedoucích družstev od náboru až po pátou třídu. Jedná se například o Petra Šachla, Vladimíra Domina, Petra Sedlačíka, Martina Berana či Vladislava Svobodu.

Ti poukazují především na chybějící dlouhodobou vizi klubu, nečinnost vedení mládežnické sekce i nesmyslné odvolání trenéra 5. třídy Vladimíra Domina.
„Z výše uvedených důvodů jsme požadovali odstoupení osob odpovědných za tento stav, konkrétně vedoucího trenéra žákovské ligy Jaromíra Pytlíka a manažera mládeže Jozefa Kohúta," uvedl Vladislav Svoboda, jeden ze skupiny, která se rozhodla ukončit svou činnost v klubu.

Argumenty, které předkládají, však druhá strana pokládá za vykonstruované.
„Vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Prezentované důvody se nezakládají na pravdě. Nejsmutnější je, že nechali děti napospas osudu," tvrdí Jozef Kohút, manažer hokejové mládeže Vajgaru.

Rozbuškou Domin
Situace v jindřichohradeckém mládežnickém hokeji eskalovala poté, co vedení této sekce změnilo kompetence u družstva 5. třídy působícího v žákovské lize.

„Výsledky neodpovídaly možnostem tohoto týmu, ani atmosféra uvnitř něho nebyla dobrá. Pan Domin se navíc kvůli svému civilnímu zaměstnání nemohl účastnit více než poloviny plánovaných tréninků. Rozhodně jsme nikoho neodvolávali, jen jsme se snažili změnit trenérské kompetence, aby se zlepšil herní projev, což se také následně stalo," podotkl vedoucí trenér žákovských týmů Jaromír Pytlík.
Toho mrzí hlavně fakt, že zmiňovaná skupina trenérů rekrutujících se prakticky výhradně z rodičů malých hokejistů zneužila šanci, kterou dostala, a navíc veřejně osočuje a šíří nepravdy.

Vajgarské srdce?
„Před sezonou jsme chtěli angažovat dva profesionální trenéry k nejmladším týmům, ale byla to právě zmiňovaná skupina, kdo nás přesvědčil o tom, abychom to nedělali, že svou práci zastane a úspěšně bude vykonávat. Hovoří o vajgarském srdci a pak uprostřed sezony nechají děti na holičkách. Zatímco my trénovali, oni za mantinelem spisovali petici. Chtěl bych však všechny ubezpečit, že tréninkový proces nebude vzniklou situací narušený," zdůraznil Jaromír Pytlík.

Jedenáctka odstoupivších členů realizačních týmů však poukazuje rovněž na to, že vedení mládežnického Vajgaru nevyvíjí dostatečnou aktivitu stran zajišťování turnajů, soustředění, náborů dětí a propagace klubu směrem k veřejnosti.
„Veškeré tyto věci nejsou výsledkem činnosti klubu, ale dílem jednotlivců z řad trenérů, vedoucích družstev a rodičů díky jejich nadšení a zápalu. Klub se na nich nepodílel finančně ani organizačně," tvrdí Vladislav Svoboda.

Manažer mládeže Jozef Kohút ale oponuje s tím, že na pravidelných trenérských schůzkách bylo jasně řečeno, že kdo bude chtít pomoci s organizací jakékoliv akce, bude mu vyhověno.
„Proto jsou u každého družstva vytvořeny realizační týmy, které se o jeho chod starají. Takhle to tady funguje odjakživa a doposud to nikomu nevadilo," doplňuje Jaromír Pytlík.

Skupina „rebelů" v posledních týdnech vedla ohledně výše zmiňovaných záležitostí intenzivní jednání i s předsedou představenstva KLH Vajgar Štěpánem Polášem.
„Bohužel, ze strany vedení klubu nedošlo z našeho pohledu k žádným podstatným námi navrhovaným nebo alespoň kompromisním řešením, a proto jsme se rozhodli odstoupit ze svých funkcí. Rozhodně tento krok nechápejte tak, že by děti měly přestat hrát hokej a nechodit na zimní stadion," doplňuje Vladislav Svoboda.

Podle dostupných informací se nyní chce tato skupina trenérů zasadit o to, aby bylo mládežnické občanské sdružení odtrženo od KLH Vajgar.
„Bylo by to nejlepší a nejtransparentnější řešení," potvrdil Petr Šachl, který je jedním z těch, kteří rezignovali.

Děti jako rukojmí
Ke vzniklé situaci vydal prohlášení i Štěpán Poláš, v němž mimo jiné uvádí, že se snažil celou záležitost okamžitě řešit s cílem dokončit rozehranou sezonu tak, aby došlo k co možná nejmenšímu poškození celého klubu.
„Bohužel, musím konstatovat, že čím více jsem se do analýzy důvodů vzniku této situace i hledání provizorního, pragmatického a co nejracionálnějšího řešení ponořil, začal jsem zjišťovat, že se vzdalujeme od věcnosti a stále více řešíme problém osobních antipatií. Ultimativním postupem některých zúčastněných se z dětí a jejich rodičů stávají rukojmí," uvedl šéf Vajgaru Štěpán Poláš.

O dění se živě zajímá i jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka, který měl na včerejšek naplánované schůzky s oběma znesvářenými stranami. Město totiž mládežnický hokej dotuje částkou dvou milionů korun.
„Zatím nemám všechny potřebné informace. Věřím však, že zvítězí zdravý rozum a bude brán zřetel především na potřeby mládežníků. Je třeba zajistit, aby o děti bylo nadále dobře postaráno, to je priorita," reagoval starosta.

Vzniklá situace nenechala klidnými ani rodiče mladých hokejistů. „Chápu to tak, že se v klubu rozehrál mocenský boj. Kdo má pravdu, to si nedovolím soudit. Ale myslím si, že za osmitisícový roční členský příspěvek se v klubu o hráče adekvátně nestarají," míní Čestmír Michal.

Vyjádření Štěpána Poláše k situaci v mládežnickém hokeji KLH Vajgar

Vážení přátelé jindřichohradeckého hokeje, v posledních týdnech se veřejnou záležitostí stala situace v mládežnickém hokeji našeho klubu. Po ochozech zimního stadionu, v jeho šatnách i dalších prostorách stejně jako i po celém J. Hradci se šíří celá spousta informací co se děje v hokejovém klubu, co se bude dít, proč se co stalo a jaké to bude mít následky. Bohužel musím konstatovat, že většina těchto „zaručených" zpráv je značně zkreslená, ostatně jak tomu u „tiché pošty" velmi často bývá.
Veden snahou celou situaci uklidnit, rozhodl jsem se pokusit racionálně pojmenovat to, co se skutečně stalo, resp. skutečný vývoj situace.

Dne 25. 11. 2013 byla navržena změna trenérských kompetencí u kategorie 5. třídy, kdy se hlavním trenérem měl stát pan Voříšek a pan Domin pak jeho asistentem. Nikdo nebyl vyhazován z klubu ani snad krácen na odměnách.

Důvody tohoto kroku byly jen a pouze sportovní – snaha pokusit se pozvednout zmíněnou kategorii i s ohledem na objektivní skutečnost pracovního vytížení pana Domina, způsobující nemožnost se plně účastnit tréninkového procesu této kategorie. Je také nutné dodat, že k tomuto kroku došlo až po opakovaných jednáních s trenérem Dominem, jejichž předmětem byla snaha situaci řešit jinými způsoby.

Ptám se: Je tak hrozné, pokusit se o něco takového? Není přece logické, když se jeden trenér nemůže účastnit většiny tréninků dané kategorie, požádám-li jeho kolegu, který se jich účastní a ví tudíž přesně, co kterého hráče trápí, jakou doléčuje bolístku nebo zda je po nemoci, aby vedl tým i v utkáních? Je tak hrozné chtít se pokusit v utkání vyhrát? Nikoli za každou cenu!!! To v žádném případě!!! Nastoupit a odehrát utkání na všechny dostupné hráče, jen se případně pokusit citlivě zareagovat na jeho vývoj? Je tak špatné v případě možnosti doplnit tuto kategorii o hráče ročníku narození 2002, když to nejsme my, kdo nastavuje podmínky a pravidla jednotlivých soutěží a tyto jsou nyní takto stanoveny? Není i pro ty kluky samotné fajn si někdy zakřičet a radovat se z výhry, než rezignovaně přijímat porážky?

Nevím. Každý ať si prosím každý odpoví sám. Upřímně však nechápu, že tato objektivní a jen a jen sportovními pohnutkami vedená snaha vyvolá to, co způsobila…

Tento výše popsaný krok totiž vyvolal nevoli hlavního trenéra kategorie Náboru až 4. třídy, dále pak asistentů působících u těchto kategorií potažmo vedoucích zmíněných tříd. Tato jejich nevole byla vtělena do mně adresované „petice", v níž mimo požadavku na pokračování pana Domina jakožto hlavního trenéra 5. třídy byla obsažena i další podmínka – odvolání pana Pytlíka z pozice vedoucího trenéra Sps a pana Kohúta z pozice manažera mládeže.

Jakmile mi byla tato skutečnost oznámena, snažil jsem se situaci okamžitě řešit a to s jedinýmcílem. Dokončit rozehranou hokejovou sezónu tak, aby došlo co možná k nejmenšímu poškození klubu jako celku. Poslední 3 týdny probíhala velmi intenzivní komunikace se všemi aktéry této causy, se snahou tohoto cíle dosáhnout. Byl jsem opakovaně ujišťován, že mám podporu všech zúčastněných, proto jsem navrhl své velmi aktivní zapojení do všech rozhodovacích procesů v rámci celé mládeže, pravidelnou účast na všech trenérských schůzích a poradách i všech ostatních jednáních. Snažil jsem se tak nastavit určitý provizorní model fungování do konce této sezóny, kdy jsem všechny žádal o konstruktivu, zanechání ega před vchodem do zimního stadionu s důrazem na dokončení sezóny a následné vyhodnocení fungování tohoto modelu a nastavení podmínek pro sezónu další.

Bohužel musím konstatovat, že čím více jsem se do analýzy důvodů vzniku této situace i hledání provizorního, pragmatického a co nejracionálnějšího řešení ponořil, začal jsem zjišťovat, že se vzdalujeme od „věcnosti" a stále více řešíme problém osobních antipatií. Ač probíhaly diskuse na téma sportovní filosofie či strategie vedení utkání jednotlivých kategorií, či chápání obsahu či rozsahu manažerských nebo trenérských funkcí v podmínkách našeho klubu, bohužel tato „osobní" otázka vždy převládla.

Vážení přátelé, trenéři, asistenti, vedoucí tříd, rodiče, v žádném případě si neumíte představit, jak mě nastalá situace lidsky mrzí a zasahuje. Vůbec nedokážu pochopit, jak jsou schopni lidé, kteří říkají, že mají stejné cíle, navzájem se takto vzdálit, očerňovat se a skoro se i nenávidět. Taktéž nedokážu pochopit, jak je možné jedním dechem mluvit o „srdci pro Vajgar" a tím stejným dechem dodávat, že pokud se neučiní to či ono, tak bude následovat toto. V rozehrané hokejové sezóně, kdy poškozeným bude celý hokejový klub – Vajgar - a nejvíce pak právě děti, té či oné kategorie, které mohou přijít o své trenéry. Tímto ultimativním postupem některých zúčastněných se pak právě z dětí a jejich rodičů stávají jejich „rukojmí". Vytváření atmosféry strachu, že: „Pokud neodejde ten či onen, odejdeme my a Vaše děti nebude mít kdo trénovat" nebo „Pokud nebude tento hlavním trenérem u této kategorie, tak ten jiný nechá Vaše děti „sedět" a nebudou hrát" opravdu dle mého názoru nepatří mezi férové způsoby, jak se mají věci řešit.

Jsem z nastalé situace upřímně velice zklamán.

To co jsem navrhoval signatářům oné „petice" jako přechodné a pragmatické řešení do konce této sezóny platí. Aktivně jsem se zapojil do všech procesů mládeže a od této chvíle budou činěna veškerá (sportovní, technická, provozní i jakákoli další) rozhodnutí mnou osobně, na základě maxima možných informací podložených argumenty všech zúčastněných.

V případě, že i přes to, se dva hlavní trenéři, jejich asistenti a vedoucí tříd podepsaní pod onu „petici" rozhodnou za těchto podmínek ve svých pozicích nepokračovat, chci ujistit všechny rodiče dotčených kategorií, že udělám maximum pro to, abychom zajistili trenéry, asistenty a dobrovolníky tak, aby nedošlo ke zrušení snad jediného tréninku či utkání. Bude to velmi složité, nicméně udělám opravdu vše, aby Vaše děti mohly nadále nerušeně trénovat a hrát hokej.

Pohnutky ostatních, které je vedou k jejich krokům, postupům resp. ultimátům nechám na svědomí každého z nich. Stejně jako věcnost argumentace týkající rozsahu funkce manažera nebo škály jeho povinností či volání po veřejném odvolávání z funkcí.

Závěrem si dovolím všechny zúčastněné i touto causou dotčené požádat o zastavení očerňování a pomlouvání, vytváření atmosféry strachu a naopak snahu o nalezení konstruktivního přístupu tak, aby děti a potažmo celý Vajgar vyšel z této situace s co nejméně „ztrátami".

Současně prosím všechny, kteří mají k Vajgaru opravdový vztah, ať se mu snaží pomoci, minimálně ať mu úmyslně neškodí.

S upřímnou úctou a přáním klidných svátků,
Štěpán Poláš, předseda představensta KLH Vajgar

Prohlášení odstupujících trenérů a vedoucích družstev

Vážení rodiče a příznivci jindřichohradeckého hokeje,
jsme velice zklamáni prohlášením p. Štěpána Poláše, který bohužel celou informaci velice zkreslil a tímto bychom Vám chtěli objasnit naše postoje v celé záležitosti:
Tato situace nevznikla ze dne na den, ale přetrvává velice dlouhou dobu, dá se říci, že již několik let a po listopadové události jen vygradovala.

Příčinnou našeho odstoupení je:
Chybějící vize a směřování našeho klubu, po které voláme již několik let a zároveň jsme sami nabízeli ochotu se na ní podílet. Chybí jasné definování jakým směrem se má klub vyvíjet, jaké má plány, co mohou očekávat rodiče a jednotliví hráči. Existuje pro dospívající hokejisty nějaká perspektiva zapojení se do „A" týmu? Chce klub rozvíjet spolupráci s jednotlivými školami v Jindřichově Hradci? Chce navázat spolupráci s bývalými odchovanci? A celá řada dalších otázek.

Absolutní nečinnost vedení našeho klubu. Veškeré turnaje, soustředění, nábory dětí a další věci, nejsou výsledkem činnosti klubu resp. jeho vedení, ale pouze individuálními činnostmi trenérů, vedoucích družstev a vás rodičů. Propagace klubu, opět nulová. Tvorba kalendářů byl pouze čin kolektivu rodičů a trenérů, přičemž výsledkem je z utržených finančních prostředků nákup nových dresů pro žákovské kategorie a dalších hokejových pomůcek. Nutno ovšem podotknout, že veškeré tyto činnosti probíhaly pouze díky nadšení a zapálení těchto osob a klub se na nich nikdy nepodílel ani organizačně ani finančně.

 Nesmyslné a z našeho pohledu zcela nepochopitelné odvolání trenéra, kterého jistě dobře znáte z náboru malých hokejistů. V letošní sezóně působící jako trenér juniorů a trenér 5. tříd p. Vladimír Domin. Důvodem jeho odvolání jsou neuspokojivé výsledky týmu 5. tříd, přičemž téměř 90% rodičů vyjádřilo svým podpisem nesouhlas s jeho odvoláním, avšak vedení klubu nehodlá naslouchat ani rodičům.

Z výše uvedených důvodů jsme požadovali odstoupení z funkcí odpovědných osob za tento stav, a to Ing. Jaromíra Pytlíka z funkce vedoucího trenéra žákovské ligy a p. Jozefa Kohúta z funkce manažera mládeže, zejména pro svoji nečinnost a faktické nezastávání těchto funkcí a jejich arogantní postoje. Přičemž jakékoliv snahy dělat pro klub navíc jsou od vedení klubu sráženy posměchem a degradací.

Věřte nám, že s vedením klubu, zejména s p. Štěpánem Polášem jsme měli v posledních čtrnácti dnech dlouhá intenzivní jednání, ale bohužel ze strany vedení klubu nedošlo z našeho pohledu k žádným podstatným námi navrhovaným nebo alespoň kompromisním řešením.
Právě z těchto důvodů se rozhodla skupina trenérů a vedoucích družstev odstoupit ze svých funkcí.
Rozhodně tento krok nechápejte tak, že byste s dětmi měli přestat hrát hokej a chodit na zimní stadion. Toto nikdy nebylo a nebude naším cílem.

Věříme, že tímto se na nás nebudete zlobit, ale pouze pochopíte naši zoufalou situaci a snahu posunout jindřichohradecký hokej o krok dál. Jelikož pracovat v klubu, kdy jeho vedoucí představitelé nevykonávají svou náplň práce, ale pouze vytvářejí dojem jejich zásluhou dobře fungující společnosti, je pro ostatní činovníky (trenéři, vedoucí družstev) a v neposlední řadě celou řadu dobrovolníků z řad rodičů velmi frustrující. Uvědomme si, že většina těchto osob vykonává tuto činnost zcela dobrovolně bez nároku na honorář pouze svým zapálením pro KLH Vajgar Jindřichův Hradec.
Za kolektiv odstoupivších činovníků
Vladislav Svoboda

K 18. prosinci odstoupili tito trenéři a vedoucí družstev z těchto kategorií:
Nábor až 5. třída: Petr Šachl, Vladimír Domin, Petr Sedlačík, Martin Beran, Marek Pevný, Christian Elian, Stanislav Fiedler, Vladimír Hanousek, Tomáš Likler, Vladislav Svoboda
Junioři: Vladimír Domin, Ivo Hauser

Osobní prohlášení hlavního trenéra SpS Jaromíra Pytlíka k situaci v KLH Vajgar

Vážení rodiče, příznivci KLH Vajgar Jindřichův Hradec
Dovolte mi reagovat na chod událostí posledních dnů, kdy v době výrazně stoupajících úspěchů mládežnických kategorií našeho klubu, je vedení klubu nuceno řešit a reagovat na „petici" a odstoupení vyvolané některými nespokojenými trenéry v nejnižších kategoriích našeho klubu, spíše však v pozici horlivých rodičů nabádajících k petici, kteří se jejím prostřednictvím snaží získat významnější vliv na chod našeho klubu.

Je s podivem, že petice vznikla právě u kategorie s neuspokojivými tréninkovými výsledky, ve které se skloňují myšlenky nové koncepce, řízení klubu, jiné filozofie a útočí na poctivou práci trenérů vyšších kategorií s prokazatelnými výsledky. Dále mě zaráží fakt, že se aktéři neštítí do problému zatahovat i rodiče nejmenších hráčů, kteří s hokejem u Vajgaru teprve začínají… Pro mě osobně je smutné, že za tím stojí lidé, kterým jsem v minulosti věřil a vždy pomohl… Je alarmující kolik lží, osočování a nepravd bylo vyřčeno s cílem ublížit.
Za celou dobu co pracuji pro klub KLH Vajgar Jindřichův Hradec jsem se snažil posunout náš klub na vyšší úroveň, ať již v oblasti hráčů, trenérů či efektivní metodiky výuky. Po několika letech usilovné práce dosahujeme v současné době ve vyšších žákovských kategoriích výsledků, které lze srovnat pouze s dobou, kdy v našem klubu hráli hráči, jejichž podpisy dnes visí na jindřichohradeckém zimním stadionu a jsou historickou chloubou celého našeho klubu. Je pro mě osobně velice smutné, že právě v této době si dokážeme podrážet nohy a jsme nejednotní.

Kdo mě zná, dobře ví, že je pro mě výchova mládeže v KLH Vajgar Jindřichův Hradec srdeční záležitostí, kterou jsem vždy stavěl na sportovních základech, jejímž jádrem jsou individuální dovednosti, rozvoj každého hráče, vzestupná „výkonnost" spojená s odpovídajícími výsledky a nikoliv politika… a tak tomu i zůstane. Jsem připraven jednat s kýmkoli o konkrétních bodech podpořených však věcnými argumenty v zájmu zachování zdárného chodu nejmladších kategorií našeho klubu.

Děkuji všem, kteří mi vyjádřili a vyjadřují svou podporu, všech si velice vážím a věřím, že zvítězí zdravý rozum, odpovídající komunikace a nebudeme potřebovat sepisovat jakékoli podobné petice, jejichž cílem je pouze osobní prospěch zúčastněných. Současně prosím všechny, kteří mají k Vajgaru opravdový vztah a mohli by nám jakkoli pomoci, nechť mě kontaktují, neboť mým jediným cílem je nechat děti hrát sport, který si vybraly.

Jaromír Pytlík 

Autor: Zdeněk Prager

20.12.2013 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Volby. Ilustrační foto.

Hnutí ANO na jihu Čech zvítězilo v 553 obcích

Základní škola Sokolská v Třeboni.

Ve škole v Sokolské chtějí vylepšit družinu

DOTYK.CZ

Internet se baví: Babiš líbá a Benda je stejnou jistotou jako smrt a daně

/ GALERIE, VIDEO / Tvůrci internetových memů nespí a povolební situaci v Česku pochopitelně nenechali bez povšimnutí. Pozornost si získaly zejména čtyři momenty: vděk Andreje Babiše vyjádřený tvůrci jeho kampaně Marku Prchalovi, prohra Matěje Stropnického v čele Zelených, poměrně vysoký zisk SPD Tomia Okamury - a "nesmrtelný" poslanec Marek Benda.

Na diskotéce jí ukradli kabelku

Jindřichův Hradec - Zmizela hotovost i platební karta.

Dačičtí fotbalisté dostali dvanáct gólů, prapor držela pouze Třeboň

Jižní Čechy – Fotbalový krajský přebor mužů měl na programu 11. kolo. Magnetem bylo střetnutí vedoucí Želče s druhým Hradcem, ale to se velmi záhy změnilo v jasnou záležitost a hosté si nakonec odvezli půltucet gólů.

OBRAZEM: Žítečské děti si užily odpoledne s dýněmi

Žíteč - Zábavné odpoledne pro děti připravil v Žíteči tamní svaz žen.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT