V letošním ročníku se hudebník a dramaturg Michael Pospíšil spolu s pořadateli jubilejních slavností, kterými jsou Město Jindřichův Hradec, Jindřichohradecká kulturní společnost a jindřichohradecké proboštství, zaměřil na „devítková“ jubilea hudebních osobností a událostí, které patří k Michnovu světu, nebo jsou jeho dědictvím.

Páteční koncert Jubilanti 2019 v kapli sv. Maří Magdalény tak bude věnován odkazu a dílu básníka, muzikanta, misionáře, profesora a kněze Fridricha Bridela (1619 – 1680), šéfredaktora tiskárny, kde Michna tiskl své skladby. Famózní benátská zpěvačka, herečka, skladatelka a básnířka Barbara Strozzi (1619 – 1677) opředená svými četnými skandály, nemohla být neznámá ani Adamu Michnovi. Knězi a misionáři v Paraguay, znamenitému skladateli a hudebníku Floriánovi Bauckemu (1719 – 1779 v Jindřichově Hradci) se, tak jako mnohým misionářům, stala hudba prostředkem k dorozumění a k okouzlení domorodců. A to možná i cestou Michnovy hudby, kterou Paucke nemohl neznat… A konečně kancionál „Slaviček Rájský“ redaktora Jana Jozeffa Božana, faráře z Chroustovic (1644-1716) a sponzora Františka Antonína, hraběte ze Šporku, vyšel 1719 tiskem v Hradci Králové v pohádkovém počtu 12.000 kusů, a tak zaplavil český venkov, že se stal nejužívanějším českým zpěvníkem kostelním, i domácím. Tak nám zachránil řadu Michnových písní, nikde jinde nedochovaných.

V letošní světové premiéře zazní první novodobé provedení rekonstrukce Jindřichohradeckých jezuitských Nešpor ke sv. Ignácovi, zakladateli jezuitského řádu, s muzikou Bartoloměje Bulovského (1628? - přibližně 1661), Adama Michny a Fridricha Bridela. Bulovského Nešpory jsou bláznivé: Text žalmů byl profesorovi rétoriky v Jindřichově Hradci (1648) vodítkem k až janáčkovsky „lomeným“ melodiím. Krásné krátké melodie ne nepodobné ptačímu štěbetání doplňuje dvojice houslí napodobující klikyháky blesků a čtveřice pozounů (nebo viol) imitující hřímání. Třináct hlasů v disputaci změtených na způsob „jako v židovské škole“ dotváří opravdu bizarní styl. A to dávno před výstřelky našich moderních skladatelů. Jinak řečeno, krásně ztřeštěná muzika Bulovského ještě umocňuje Michnovu velikost…

Slavnosti zahájí v pátek 20. 9. v 18:00 Requiem za Adama Michnu při bohoslužbě v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie; na to ve 20:00 naváže koncert Jubilanti 2019 v kapli sv. Maří Magdalény. Celý sobotní program se pak uskuteční v prostorách Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici – v křížové chodbě bývalého minoritského kláštera, v kostele sv. Jana Křtitele a v černé kuchyni. Od 15:30 proběhne již tradiční Michnovský hudební jarmark, v 18:00 budou slavnosti pokračovat koncertem jindřichohradeckých Nešpor (1657) ve světové premiéře v podání souborů CAPPELLA ORNAMENTA a :II:RITORNELLO:II: Sobotní program zakončí ve 20:00 Convivium – Michnovský dýchánek s ochutnávkami dobových písní a s ukázkami stolovací kultury baroka. V neděli 22. 9. v 9:15 se tradičně vydá procesí z náměstí Míru do Proboštského kostela Nanebevzetí P. Marie, kde od 9:30 proběhne Svatováclavská mše Adama Michny. Slavnosti budou v 11:00 zakončeny oblíbenou hudební procházkou po místech spjatých s Michnovým životem.

Michael Pospíšil, Jiří Langer