„Velikonoce jsou největším církevním svátkem, letošní čtení vnímám jako jeho součást. Vloni byl představován nový překlad Bible, ze kterého jsme četli,“ uvedl místostarosta Jindřichova Hradce Pavel Vejvar, který i dnes bude jako zástupce města z Bible předčítat.
Zatímco vloni se jednalo o třídenní čtení, tentokrát se jedná pouze o jeden den, kdy si může každý procházející z Bible nahlas přečíst úryvek anebo se s jejím novým překladem seznámit.
„Vloni jsme prodali několik Biblí, lidé kolem procházeli a zastavovali se. Byly samozřejmě i nějaké negativní reakce, ale s tím nic nenaděláme,“ konstatoval statutární zástupce Křesťanského společenství Ivo Chaloupek.
Křesťanství je podle jeho slov o osobním vztahu s Bohem. O Velikonocích zemřel Ježíš, který zaplatil lidské hříchy a došlo k zásadní proměněn lidských životů.
„Bůh nás jako křesťany vyzývá, abychom zvěstovali evangelium, které má proměňující moc v životech lidí k lepšímu. Společnost bohužel v poslední době postrádá morální hodnoty,“ doplnil Ivo Chaloupek.

To, že bude z Bible číst i zástupce města, znamená, že to bude mít i větší váhu pro lidi, kteří kolem projdou. Číst budou z Evangelia Nového zákona.

Číst budou po celou dobu zejména členové Křesťanského společenství Jindřichův Hradec, Církve bez hranic Jindřichův Hradec a Adventisté sedmého dne.