Po politickém pádu kořistného Lva z Rožmitálu (mj. usiloval o větší část majetku Rožmberků) ho v únoru 1523 král Ludvík Jagellonský jmenoval nejvyšším kancléřem. Můžeme to chápat i jako politický kompromis mezi znesvářenou rožmitálskou a rožmberskou stranou, protože Adam I. byl švagrem Jindřicha z Rožmberka. V roce 1522 přivítal krále Ludvíka v právě dostavěném Královském sále svého jindřichohradeckého sídla.
Po smrti českého krále v bitvě u Moháče 29. srpna 1526 se český trůn znovu uprázdnil a Adam I. z Hradce patřil mezi ty šlechtice a zemské hodnostáře, kteří již v říjnu prosadili na trůn Ferdinanda Tyrolského (byl jedním z 11 uchazečů!). Korunovace se konala 24. února 1527 a Ferdinand I. si byl dobře vědom, jaké služby mu pan Adam prokázal. Proto při obřadu v chrámu svatého Víta na Pražském hradě nesl pan Adam zlaté říšské jablko a na slavnostním plesu věnoval nový král hned druhý tanec po královně jeho manželce Anně Hradecké z Rožmitálu.
Adamovi I. z Hradce vděčíme za proměnu gotického hradu v renesanční zámek. Stavbu zahájil ve 20. letech 16. století, ale dokončil ji až jeho vnuk Adam II. (tzv. Adamovo křídlo). Dal zasypat vnitřní hradní příkop a vybudovat nový vstup na 3. nádvoří mezi Královským palácem a východní hradbou.

Jeho starší syn Jáchym z Hradce (14. 7. 1526 – 12. 12. 1565) vyrůstal spolu se syny Ferdinanda I. Habsburského, s arcivévodou Maxmiliánem a Ferdinandem. Také s nimi hodně cestoval – navštívil Rakousko, Německo, Francii, Itálii, Uhry a Nizozemí (naučil se dobře německy, latinsky a polsky). Stal se tak jedním z prvních českých šlechticů, kteří pronikli z místního provincialismu do světových metropolí a získali široký kulturní a politický rozhled.

Pan Jáchym se v roce 1546 oženil s Annou z Rožmberka (1530 – 1580), se kterou měl dva syny a tři dcery. V roce 1554 ho král jmenoval nejvyšším kancléřem. Tehdy musel řešit spor o přednost na českém zemském sněmu mezi pány z Plavna a Rožmberky.

Jeho bratr Zachariáš z Hradce (1527 – 1589) dal přednost zemským úřadům před dvorskou službou. K bohatství si pomohl nejen dobrou správou panství, ale také tím, že jako poručník okradl sirotka Kateřinu z Ludanic, pozdější manželku Petra Voka z Rožmberka. Když dal Petr Vok zpronevěru prověřit, jediný svědek byl záhadně přepaden loupežníky a zavražděn. Panu Zachariášovi vděčí město a zámek Telč za svůj hospodářský a stavební rozkvět. Protože zemřel bez mužského dědice, zdědil jeho majetek Jáchym z Hradce, který tížen dluhy plnou pokladnu a výnosná panství uvítal.

V roce 1565 Jáchym z Hradce nešťastnou náhodou zemřel, když se pod jeho kočárem prolomil most u Vídně a utopil se v řece Dunaji. Ještě před tím se zasloužil např. o pozvání jezuitů do Čech (Praha).

Pavel Juřík