„Již několik let je zde obnovený Třetí, neboli sekulární či světský, františkánský řád. Scházíme se jednou za měsíc pod vedením bratra Česlava,“ vysvětlil Miroslav Matoušek z Jindřichova Hradce, který je členem řádu pět let.

Nedělní Františkánský den má podle něj přiblížit lidem v Jindřichově Hradci zdejší historii františkánů. Na toto téma je připravena přednáška v Muzeu Jindřichohradecka, na kterou bude navazovat prohlídka františkánského kláštera a kostela svaté Kateřiny. „Přednášet o odkazu svatého Františka přijede páter Benedikt Holota z Prvního františkánského řádu Panny Marie Sněžné v Praze,“ upřesnil Miroslav Matoušek.

K františkánům jej přivedlo to, že šíří ideu pokoje a naděje a nelpí na kariéře a majetku. Uznávají život podle evangelia v pokoře a chudobě. Na různá setkání jej doprovázejí i členové rodiny.
Třetí řád založil roku 1221 svatý František z Assisi pro lidi, kteří žijí běžným světským životem. Jeho členové jsou různých profesí a mají své rodiny. Františkánský řád má v České republice celkem kolem tisíce členů, z toho pět v Jindřichově Hradci.

Přesto, že je Františkánský den zaměřený duchovně, pořadatelé jsou přesvědčeni, že program zaujme také širokou veřejnost. Kromě přednášek je připravený malý odpolední koncert v kostele svatého Jana Křtitele, kde vystoupí místní Chrámový sbor. Uskuteční se také ranní a večerní mše svatá.